Prawosławie w Niemczech

Prawosławie w Niemczech

Prawosławie w Niemczech jest obecne od XVIII w., jednak pozostaje religią związaną z mniejszościami narodowymi rosyjską i grecką oraz z napływającymi z Europy Wschodniej imigrantami zarobkowymi. Według danych z 2005 w Niemczech żyło ok. 1,5 mln prawosławnych. Pierwsza stała kaplica prawosławna w Niemczech została otwarta w 1718 w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie. Była ona obsługiwana przez...

Czytaj Dalej

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Większość prac jego miała podwójną redakcję: łacińską, bardziej uczoną - i niemiecką, bardziej popularną.

Społeczna gospodarka rynkowa

To sprawdzony typ ładu ekonomicznego w Niemczech od 48 r i funkcjonuje do dziś, choć teraz rząd usiłuje ją modyfikować, co spotyka się z sprzeciwem społeczeństwa niemieckiego. To się udawało, w Niemczech nie było większego kryzysu, marka jest stabilną walutą.

Samorząd terytorialny w Niemczech

Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

Oswar Spengler

Konserwatysta, reprezentant pewnej atmosfery duchowej w Niemczech lat 20tych. Typowy wyraziciel idei niemieckiej. Po przejęciu władzy przez Hitlera, uznał że w Niemczech powstała nowa epoka, że pojawi się walka klas.

Faszyzm i komunizm - Faszyzm w Niemczech

W marcu 1933 Reichstag udzielił Hitlerowi pełnomocnictw, które oddały mu w ręce prawie nieograniczoną władzę, odtąd faszyzm niemiecki sam wywierał znaczny wpływ na inne kierunki.

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech

Zaklada on, ze wszelkie niepowodzenia Niemiec sa spowodowane "dyktatem wersalskim" , dzielem "swiatowego zydostwa", które mialo niby dazyc do zniszczenia Niemiec.

Hitleryzm w Niemczech

USTANOWIENIE PROTEKTORATU NIEMIECKIEGO NAD CZECHAMI I MORAWAMI; SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT O NIEAGRESJI; INWAZJA NIEMIEC NA POLSKE-POCZATEK I WOJNY SWIATOWEJ

Kultura oświecenia

Wśród krytyków artystycznych, którzy mieli wyciągnąć dalsze konsekwencje z dzieła Winckelmanna, szczególne znaczenie mieli w Niemczech Gotthold Ephreim Lessing (1728-1781), we Francji Denis Diderot, nie tylko jako krytyk sztuki, ale również jako współautor jednego z najbardziej radykalnie antymonarchistycznych dzieł francuskiego oświecenia.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

W rejonie łódzkim wielka i średnia burżuazja była w dużej mierze pochodzenia niemieckiego, w Zagłębiu Dąbrowskim dużą rolę odgrywała burżuazja niemiecka z zaboru pruskiego.

Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech

Reformacja wybucha w Niemczech w 1517 r. Przejawem działań nurtu radykalnego była wojna chłopska w Niemczech 1524-25.

Reformacja w Europie - Reformacja w Niemczech

trwała w Niemczech wojna pomiędzy chłopami Munzera i panami. Doprowadziło to do wybuchu nowej wojny w latach 1618-1648 (Wojna trzydziestoletnia), która zrujnowała Niemcy.

Wiosna Ludów w Europie - Rewolucja w Niemczech

W Niemczech przyczyną wystąpień rewolucyjnych był kryzys rzemiosła, brak rozstrzygnięć w kwestii uwłaszczenia chłopów, a także sprawa zjednoczenia narodu niemieckiego.

Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

Niemiecki skupiał 39-państw niemieckich. Główną zdobyczą rewolucji w Niemczech było uwłaszczenia chłopów-1850r.

Ogólne informacje o Niemczech

od wschodu z: Polską Czechami Landy Niemieckie Państwo niemieckie jest podzielone na 16 krajów związkowych- landów: Landy Niemiec nazwa Powierzchnia (w tys.

RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO W NIEMCZECH

Szczególnie zaznaczyła się recepcja w Niemczech w szczególności po utworzeniu w 1495r Sądu Komory Rzeszy (Reichkammergericht), w którym sądzili juryści wychowani w duchu prawa rzymskiego.

Monarchia stanowa w Anglii i Niemczech

Niemcy W Niemczech rozdrobnienie feudalne przekształciło się w rozbicie terytorialne (nie doszło do zjednoczenia). Niemcy były podzielone na drobne państewka (księstwa, marchie, wolne miasta rzeszy).

Geneza i rozwój faszyzmu w Niemczech do 1939 roku. Dojście Hitlera do władzy

Także w 1932 odbyły się w Niemczech wybory prezydenckie, które Hitler wyraźnie przegrał z Hindenburgiem (odpowiednio 18,6 oraz 11,3 mln głosów), ale wyraźnie pokonał komunistę Thalmanna (5 mln głosów). 30 I 1933 Hitler został mianowany przez prezydenta Hindenburga kanclerzem Niemiec.

Świecka kultura literacka w średniowieczu

Inny kierunek rozwoju epiki rycerskiej wyraził się w przepełnionym mistycyzmem religijnym poemacie o Percevalu (Parsifalu), znanym w wersji niemieckiej Wolframa von Eschenbacha.

„Wielkie Bezkrólewie” w Niemczech

Jako wnuk po kądzieli Filipa Szwabskiego (jak Alfons X Kastylijski), Przemysł Ottokar II zmierzał wyraźnie po koronę niemiecką i cesarską. wybrali niemieckim królem Rudolfa z Habsburga, który posiadał znaczne terytoria na terenie dzisiejszej Szwajcarii.

Luksemburgowie i Wittelsbachowie

  W Niemczech śmierć cesarza Henryka VII w 1313 r. W Niemczech pozycja Ludwika pozostała silna. , zamykająca papiestwu drogę do interwencji w sprawie obsady tronu niemieckiego.