Prawosławie

Prawosławie

Czytaj Dalej

Odrodzenie prawosławia

Jak już zauważyliśmy wcześniej, na Wschodzie Europy większość chrześcijan należy dowyznania prawosławnego. Zwłaszcza patriarchat moskiewski gromadzi pod swojąjurysdykcją niemal wszystkich prawosławnych z byłego imperium sowieckiego (w Rosji, naUkrainie i Białorusi, w krajach bałtyckich)...

Prawosławie i unia w Polsce

Polityczna sytuacja Polski w drugiej połowie XVII wieku (najazd szwedzki i wojny kozackie) miała duży wpływ na sprawy wyznaniowe.

Bunt Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego nie zapowiadał początkowo łączenia ich dążnościpolitycznych ze sprawą prawosławia w Polsce. Chmielnicki wszakże rychło...

Prawosławie i jedność

Polityczna sytuacja Turcji wskutek pierwszej wojny światowej gwałtownie się zmieniła, co wstrząsnęłotakże patriarchatem konstantynopolitańskim. Patriarcha rezydował nadal w Istambule (dawnym Konstantynopolu).mając siedzibę w Fanar, części miasta rozbudowanej i zamieszkanej głównie przez duchownychi...

Prawosławie orientalne

Współczesne wyrażenie na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które odrzuciły uchwały Soboru Chalcedońskiego (451) uważając, że zdradził on myśl św. Cyryla Aleksandryj-skiego (zm. 444) i skapitulował wobec dyofizyzmu (gr. “dwie natury”) nestoriańskiego.

Te Kościoły przyjmują trzy pierwsze sobory...

PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE

Cerkiew rosyjska tylko za carów Pawła I i Aleksandra I była otwarta na religijne wpływy zachodnie,szczególnie na działalność towarzystw biblijnych. Sytuacja katolików była szczególnie trudna za MikołajaI i nie zdołały jej poprawić dyplomatyczne usiłowania Stolicy Apostolskiej.

Chrześcijanie w...