Prawa Yerkesa-Dodsona

Prawa Yerkesa-Dodsona

Prawo Yerkesa-Dodsona – teoria twierdząca, że dla każdego efektywnego zachowania istnieje optymalny poziom pobudzenia fizjologicznego, przy czym dla wykonania zadań trudnych jest on mniejszy, a dla zadań łatwych - większy. W 1908 roku ukazał się artykuł R. Yerkesa i J. Dodsona w jakim opisali oni eksperyment dotyczący różnicowania przez myszy dwóch komór drewnianej skrzynki, czarnej i białej...

Czytaj Dalej

Zdawanie egzaminów

  Podstawowe rodzaje zadań testowych: Pojedyncze dopełnienie – należy, spośród kilku odpowiedzi, wybrać prawidłową Wielokrotne dopełnienie – należy, spośród kilku odpowiedzi, wybrać prawidłowe (których może być co najmniej dwie) Prawda-fałsz – zwykle podane jest jakieś stwierdzenie i należy zaznaczyć literę P, gdy jest ono prawdziwe lub literę F, jeśli jest fałszywe Uzupełnianie luk – w takim przypadku ...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Esterbrook opracował analizę wpływu wysokiego pobudzenia na wiarygodność zeznań naocznych świadków

- Dokonał przeglądu badań nad pobudzeniem u zwierząt, które wykazały, ze skutkiem pobudzenia jest zwężenie pola uwagi.

* E.E. Johnson wykazał, że zwierzęta pozbawione wody wykazują gorsze utajone...

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Prawa Jerkesa-Dotsona I – mówi o związku między aktywacją i pobudzeniem emocjonalnym a szeroko rozumianą efektywnością działania Wartość optymalna Efektywność działania o aktywacja wraz ze wzrostem aktywacji wzrasta efektywność, działanie i czas reakcji II – dochodzi stopień trudności zadania Efektywność działania Zadanie trudne o zadanie łatwe o aktywacja przy trudnych zadaniach ...

Stres-mechanizmy stresu, przyczyny,zapobieganie

Mechanizm stresu, jego pozytywne i negatywne skutki, przyczyny stresu. Sposoby zapobiegania nadmiernym stresorom i radzenia sobie ze stresem. Termin "stres" przetransportował z fizyki Hans Selye, gdzie określa się nim różnego typu napięcia, naciski lub siły, które działają na system. U pacjentów cierpiących z powodu różnych niedomagać somatycznych występuje wiele wspólnych symptomów, takich jak utrata apetytu, osłabienie mięsni, podwyższone ciśnienie krwi oraz utrata ...

Zagadnienia do egzaminu z psychologii z odpowiedziami

- nerwicowe problemy rodziców są przyczyną tych samych problemów u dzieci, - dążenie powrotu do łona matki kończy się nerwicą, - przyczyną konfliktów jest nieprawidłowe wychowanie, - należy szukać indywidualnej drogi życiowej, - kompleks Edypa – zainteresowania narządami płciowymi są naiwnymi czynnościami badawczymi.

Pamięć a motywacja

Zależność efektów pamięciowych od siły motywacji ujmują prawa Ycrke-sa-Dodsona. Zgodnie z drugim prawem optymalny poziom motywacji w konkretnym przypadku może ulec obniżeniu, jeżeli zwiększa się trudność realizowanego zadania.