Prątki

Prątki

Prątki (Mycobacterium) – drobnoustroje należące do rodziny Mycobacteriaceae, rząd Actinomycetales, klasa Schizomycetes. Są to bakterie o tlenowym metabolizmie o kształcie pałeczkowatym (proste lub tylko nieznacznie zakrzywione) o średnicy 0,2 - 0,4 μm i długości 2 - 10 μm. Charakterystyczną cechą prątków jest specyficzna budowa ściany komórkowej, która nawet w ponad 60% zbudowana jest z...

Czytaj Dalej

Prątki atypowe

Prątki atypowe = prątki inne niż gruźlicze (Mycobacteria Other Than Tuberculosis = MOTT) / (Nontuberculosis mycobacteria = NTM)

•    M. kansaii - powoduje choroby płuc i zakażenia skóry i podskórnych węzłów chłonnych, poprzez mleko i wodę,

•    zespół M. avium-intracllulare - kilka gatunków...

CHEMIOTERAPIA MIKOBAKTERIOZ WYWOŁANYCH PRĄTKAMI ATYPOWYMI

Leczenie mikobakterioz wywołanych prątkami atypowymi jest często trudne. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie drobnoustroju i oznaczenie wrażliwości na leki, przy czym w grę mogą wchodzić nie tylko leki przeciwprątkowe, ale inne antybiotyki.

Mikobakteriozy wywołane przez Ai. kansasii ustępują pod...

KOCHA PRĄTKI, prątki gruźlicy, Mycobacterium tuberculosis

Bakteria gramdodatnia, w barwieniu Grama wybaro/ia się znacznie słabiej niż inne bakterie gramdodatnie, co spowodowane jest posiadaniem licznych lipidów na powierzchni ściany komórkowej. Komórki M. tuberculosis mają kształt cienkich pałeczek, prostych lub lekko zakrzywionych.

Bezwzględny tlenowiec...

Gruźlica

Mykobakterie Są to bakterie o kształcie pałeczkowatym, nie zarodnikujące, tlenowe, które trudno się barwią, lecz po zabarwieniu są odporne na odbarwianie kwasem lub alkoholem i dlatego zwane "kwasoodporne". Poza licznymi formami saprofitycznymi do grupy tej należą bakterie chorobotwórcze (np. Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium leprae), które wywołują przewlekłe choroby ze zmianami typu ziarniaków zakaźnych. Mycobaterium tuberculosis Morfologia i ...

Gruźlica narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu nadal stanowi poważny problem lecznictwa uspołecznionego ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa w razie niewłaściwego leczenia. W przeciwieństwie do okresu przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień obecnie atakuje ona osoby dorosłe i starsze; rzadziej...

Mycobacterium tuberculosis

Prątki gruźlicy są bakteriami tlenowymi i nie tworzą zarodników. Do specyficznych cech tych pałeczek należy duża odporność na wysychanie oraz na działanie różnych czynników chemicznych, uwarunkowana między innymi przez hydrofobowy charakter powierzchni komórek - ich wzrost nie zostaje zahamowany w...

PODEJŚCIE ETIOPATOGENETYCZNE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W podejściu patogenetycznym dominuje pytanie, co jest przyczyną choro­by i na skutek jakich czynników u człowieka przejawia się konkretna choroba i konkretne zaburzenia. W podejściu tym celem badań i analiz bieżących jest poszukiwanie czynników odpowiedzialnych za powstanie i rozwój zaburzeń i chorób...

Choroby układu oddechowego

Układ oddechowy ze względu na swą "otwartość" na świat zewnętrzny jest szczególnie narażony na działanie czynników chorobotwórczych obecnych w powietrzu. Najczęstszymi więc chorobami go dotykajacymi są zakażenia - szczególnie górnych dróg oddechowych.

W większości wypadków są to infekcje wirusowe...

Człowiek jako środowisko życia dla innych organizmów

W ustroju człowieka mogą funkcjonować inne organizmy żywe, które zwykle powodują zmiany patologiczne w organach wewnętrznych lub zewnętrznych. Mam tu na myśli chorobę. Niestety, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaakceptowała do tej pory odpowiedniej jej definicji. Jednak najczęściej spotykaną...

Drobnoustroje - Informacje ogólne

Drobnoustroje, mikroorganizmy, niższe organizmy roślinne i zwierzęce widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie, pierwotniaki, wirusy, liczne glony, niektóre grzyby.

Drogi szerzenia się drobnoustrojów

1) poza organizmem odgrywają ważną rolę w przenoszeniu się zarazków ze źródła zakażenia na...

Higiena człowieka - Higiena układu oddechowego

Oddychanie powietrzem o zmniejszonej zawartości tlenu jest utrudnione, wywołuje uczucie stopniowo nasilającej się duszności, utratę przytomności, a nawet śmierć. Już zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu wydychanym do 15% powoduje powstanie objawów wyrównawczych, które wyrażają się w głębszych...

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo - technicznej XIX wieku

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku.

Rola nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych wzrosła znacznie w XIX w. Prestiż uczonych i naukowców wzrósł niepomiernie. Wyrazem uznania społeczeństwa dla ich osiągnięć było m.in. rozpoczęcie przyznawania nagród za wybitne...

Co to jest trąd?

Chorobą tropikalną, na którą nadal cierpi kilka milionów ludzi, jest trąd. Jeśli zostanie wcześnie zdiagnozowany, leczenie bywa bardzo skuteczne. Trąd atakuje skórę, błony śluzowe i nerwy. Jest wywoływany przez bakterie pokrewne prątkom gruźlicy. Do infekcji dochodzi wyłącznie podczas długiego...

Jakie są najczęściej spotykane ukąszenia zwierząt?

Pokąsania przez zwierzęta nie należy lekceważyć. Przerwanie powłok skórnych zębami zawsze wiąże się Z niebezpieczeństwem infekcji. Do lekarza najczęściej zgłaszają się ludzie pogryzieni przez psa lub kota. Przy opa­trywaniu takich ran należy pamiętać, że mo­gą się w nich znajdować...

Czym jest mleko?

Mleko jest podstawowym źródłem pięciu głów­nych składników pokarmowych - węglowodanów, tłuszczy (w oparciu o ich zawartość klasyfikuje się mleko), minerałów (przede wszystkim wapnia), białek i witamin (zwłaszcza A i B). Mleko pełne zawiera co najmniej 3% tłuszczu, chude - mniej (od 0,5 do 3%)...

RUTA

Roślina z rodziny rutowatych o drobnych żółtozielonych kwiatkach zebranych w wierzchotkę; w Polsce uprawiana w ogródkach przydomowych ruta zwyczajna, szarozielona bylina, wys. do 70 cm.

W starożytności wyciągu z jej liści używano w chorobach kobiecych, dziś środek moczo- i żółciopędny. W śrdw...

Higiena układu oddechowego człowieka.

HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO CZŁOWIEKA. Oddychanie jest jednym z najważniejszych przejawów życia. Aby było sprawne, w złożonych organizmach wykształcił się wielonarządowy system dostawy tlenu i odbioru dwutlenku węgla. Ten system to układ oddechowy. Składa się on z dróg oddechowych górnych (jamy nosowej i gardła) oraz dolnych (krtani, tchawicy, dwóch dużych oskrzeli oraz wewnątrzpłucnego drzewa oskrzelowego). Bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym prawidłowe ...

Światłolecznictwo

ŚWIATŁOLECZNICTWO Światłolecznictwo jest ważne dla życia człowieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne, stymulujące przemianę materii komórki, wzmacnia układ immunologiczny i poprawia krążenie krwi. Każdy zna wpływ światła: w jasne słoneczne dni czujemy się z reguły lepiej niż w dni posępne, zasnute chmurami. W przeciwieństwie do naturalnego światła słonecznego, którego występowanie i intensywność silnie uzależnione jest od pory dnia roku, zwłaszcza na ...

Leki przeciw gruźlicze

LEKI P/GRUŹLICZE Prątki gruźlicy są bezwzględnymi tlenowcami, mają bardzo wolny metabolizm tkankowy i dzielą się raz na 20h. Gwarancją pełnego efektu leczniczego jest przestrzeganie 3 zasad postępowania niezależnie od postaci gruźlicy i jej umiejscowienia: 1. leczenie skojarzone - polegające na podawaniu przynajmniej 3 leków tuberkulostatycznych w fazie początkowej w celu szybkiego ograniczenia liczby prątków i eliminacji opornych mutantów - podawaniu co najmniej ...

Stosowanie zasad higieny układu oddechowego nie jest trudne

Czynniki zanieczyszczające powietrze, zatrucia CO i nikotyną W naszym powietrzu, oprócz tlenu, azotu, argonu znajdują się także szkodliwe substancje, które przedostają się do naszej atmosfery z fabryk, kominów naszych domów, ze spalin samochodowych i innych czynników działalności ludzkiej. Te trujące dla nas, ludzi, a także dla całego środowiska gazy w niektórych przypadkach znacznie przewyższają ilością skład naturalny powietrza. Do najbardziej znanych odczynników ...