Prątki

Prątki

Prątki (Mycobacterium) – drobnoustroje należące do rodziny Mycobacteriaceae, rząd Actinomycetales, klasa Schizomycetes. Są to bakterie o tlenowym metabolizmie o kształcie pałeczkowatym (proste lub tylko nieznacznie zakrzywione) o średnicy 0,2 - 0,4 μm i długości 2 - 10 μm. Charakterystyczną cechą prątków jest specyficzna budowa ściany komórkowej, która nawet w ponad 60% zbudowana jest z...

Czytaj Dalej

KOCHA PRĄTKI, prątki gruźlicy, Mycobacterium tuberculosis

Bakteria gramdodatnia, w barwieniu Grama wybaro/ia się znacznie słabiej niż inne bakterie gramdodatnie, co spowodowane jest posiadaniem licznych lipidów na powierzchni ściany komórkowej. Komórki M. tuberculosis mają kształt cienkich pałeczek, prostych lub lekko zakrzywionych.

Bezwzględny tlenowiec...

Prątki atypowe

Prątki atypowe = prątki inne niż gruźlicze (Mycobacteria Other Than Tuberculosis = MOTT) / (Nontuberculosis mycobacteria = NTM)

•    M. kansaii - powoduje choroby płuc i zakażenia skóry i podskórnych węzłów chłonnych, poprzez mleko i wodę,

•    zespół M. avium-intracllulare - kilka gatunków...

CHEMIOTERAPIA MIKOBAKTERIOZ WYWOŁANYCH PRĄTKAMI ATYPOWYMI

Leczenie mikobakterioz wywołanych prątkami atypowymi jest często trudne. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie drobnoustroju i oznaczenie wrażliwości na leki, przy czym w grę mogą wchodzić nie tylko leki przeciwprątkowe, ale inne antybiotyki.

Mikobakteriozy wywołane przez Ai. kansasii ustępują pod...