Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

POWSTANIE USA  Wydarzenia, które rozegrały się w Ameryce Północnej w II połowie XVIII w.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim, wspomaganym przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów, m.

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J. Słowackiego.

To właśnie wodzów powstania reprezentuje postać Prezesa. Taką samą, jaką poniósł Kordian w swym samotnym zamiarze zabicia cara i jaką poniosło powstanie listopadowe.

Tragizm powstań narodowych.

Reymonta społeczność wiejska nie wykazuje zainteresowania powstaniem, większość ludności uważa powstanie za zło, ponieważ pochłania wiele ofiar i naraża wieś na straty.

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - JAK DOSZŁO DO POWSTANIA MITÓW

Mity powstały ponieważ tłumaczą to co niewytłumaczalne (powstanie świata, pór roku, ludzi).

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

Jest to przykład typowej komedii warszawskiej.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

−  język rosyjski stał się językiem narodowym

−  likwidacja polskich szkół i uczelni

−  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

−  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

−  istniał dla Galicji osobny sejm polski

−  literatura nie podlegała cenzurze

−  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

−  brak...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

Żeromski słusznie podkreśla, że winę za upadek powstania styczniowego ponosi szlachta, która nieumiejętnie postępowała z chłopami. Masy ludowe nie chciały walczyć przy boku swoich ciemięzców i często, w czasie powstania, wykorzystywali to Rosjanie.

Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej

Zupełnie odrębne miejsce w naszej literaturze zajmuje powstanie warszawskie z 1944 roku. Białoszewskiego Pamiętnik z powstania warszawskiego.

Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej.

Zupełnie odrębne miejsce w naszej literaturze zajmuje powstanie warszawskie z 1944 roku. Białoszewskiego Pamiętnik z powstania warszawskiego.

Tragizm powstań narodowych

Reymonta społeczność wiejska nie wykazuje zainteresowania powstaniem, większość ludności uważa powstanie za zło, ponieważ pochłania wiele ofiar i naraża wieś na straty. ” ukazuje sens i znaczenie powstania, nie interesuje go przebieg walki, lecz jej skutek.

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Tragedia - jeden z najstarszych gatunków dramatu, powstała w starożytnej Grecji z religijnych obrzędów związanych z kultem boga Dionizosa. Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p.n.e.. Ze swej ojczyzny przyniósł on ze sobą pierwiastek...

"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym

Dramat mimo że nie odwoływał się wprost do powstania, zawiera wiele aluzji i można uważać go za utwór o powstaniu. Powstanie jednak upadło a przyczyn klęski szukał w poezji.

Twoja znajomość teatrów warszawskich, repertuar, aktorzy, reżyserzy

Do repertuaru należą: "Kosmos" Witolda Gombrowicza "Antygona w Nowym Jorku" "Burzliwe życie Lejzorka Rajtrzwańca" W Warszawie oprócz wymienionych teatrów mamy jeszcze kilka teatrów nowoczesnych, między innymi: Teatr Kwadrat - "Dekorator" Teatr na Woli - " Teatr Nowy - "Tercet, czyli kwartet" Teatr Rampa - "Chopin w Ameryce"; "Muzykoterapia" Teatr Syrena - "Tych lat nie odda nikt"; "Calineczka" Teatr Żydowski ...

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" uderza swoją odrębnością jako relacja kogoś zupełnie nie zaangażowanego w militarne zmagania, przeżywającego dni powstania w masie ludności cywilnej. W obrazie powstania brak jest heroizmu.