Powłoka

Czytaj Dalej

Zabezpieczenie stali od rdzy. Powłoki metalowe. Emalie. Powłoki z farb olejnych. Łączenie elementów stalowych. Nitowanie, łączenie śrubami. Spawanie, zgrzewanie.

1. Zabezpieczenie stali od rdzy Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rdza – krucha, porowata warstwa głównie uwodnionego tlenku żelaza tworząca się na wyrobach żelaznych pod wpływem wilgotnego powietrza. Ochrona metali przed korozją: W zależności od rodzaju korozji i charakteru ...

Korozja, ochrona i powłoki ochronne.

Korozja - stopniowe niszczenie tworzyw (przede wszystkim metali) wskutek chemicznego lub elekrochemicznego oddziaływania środowiska. Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. Ważną rolę w zapewnieniu długotrwałego użytkowania urządzeń i ich elementów jest oprócz dokładnego wykonania, także odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne tych powierzchni które nie współpracują ze sobą bezpośrednio. Zabiegi ochronne przed ...

Co to są powłoki elektronowe?

Liczbę elektronów na każdej z powłok określają prawa mechaniki kwantowej, a w szczególności odkryta w 1925 roku przez Austriaka Wolfganga Pauliego 1900-1958 zasada mówiąca, że dwa dowolne elektrony nie mogą charakteryzować się zestawem identycznych liczb kwantowych. Zgod­nie z nią na powłoce K...