Powiększenie śledziony

Czytaj Dalej

Powierzchnia przeponowa śledziony

Powierzchnia przeponowa (facies diaphragmatica). Wypukła powierzchnia przeponowa śledziony, jak nazwa wskazuje, w całości przylega do przepony na wysokości 9 do 11 żebra; ku górze może ona sięgać wyżej w obręb 8 przestrzeni międzyżebrowej. Od bocznej ściany klatki piersiowej oprócz przepony...

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

Rozwój fizyczny:

Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

Bakterie chorobotwórcze

Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularnych skupień (gronkowiec) i regularnych...

Ewolucja człowieka

Linia człowiekowatych, inaczej hominidów, oddzieliła się od linii małp człekokształtnych przypuszczalnie 4 - 5 milionów lat temu. Na podstawie dowodów kopalnych możemy nakreślić ogólne kierunki ewolucji człowieka, brak nam jednak dowodów, by wyciągnąć ostateczne wnioski. Mamy zbyt mało kopalnych...

Przebieg okrężnicy poprzecznej

Okrężnicą poprzeczna, rozpocząwszy się w okolicy podże-browej prawej pod wątrobą, przebiega łukiem wypukłym ku przodowi i ku dołowi na stronę lewą i nieco ku górze do podżebrza lewego, gdzie u dolnego końca śledziony zgięciem okrężnicy lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Kiótki...

Kształt i wielkość śledziony

Kształt i wielkość prawidłowej śledziony są funkcją jej położenia; stanowią one odlew przestrzeni, w której śledziona się mieści. Jeżeli żołądek jest skurczony, a okrężnica w stanie rozkurczu, wówczas śledziona przyjmuje kształt trójściennej piramidy podstawą skierowanej ku dołowi...

Barwa śledziony

Zabarwienie śledziony jest purpurowoczerwone; na zwłokach zmienia się ono wkrótce wskutek zmian zachodzących w barwniku krwi, przy czym zmiana barwy następuje tym silniej, im obfitsza jest ilość krwi zawarta w śledzionie w chwili śmierci oraz im szybciej rozpoczyna się proces gnicia. Powierzchnia...

Odmiany śledziony

U człowieka śledziona jest zazwyczaj narządem pojedynczym. Niezbyt rzadko jednak spotykamy w jej sąsiedztwie niewielkie twory okrągławe lub owalne o zabarwieniu czerwonym, które mają tę samą strukturę co ona, stanowią więc śledziony dodatkowe (p. rozwój śledziony).

Rozmiary śledzion dodatkowych...

Ruchomość śledziony

Ruchomość śledziony i jej sąsiedztwo z przeponą tłumaczą jej udział w ruchach oddechowych. W chwili wdechu śledziona przesuwa się do przodu oraz ku dołowi i wówczas jest też dostępniejsza badaniu palpacyjnemu. W czasie wydechu porusza się w odwrotnym kierunku.

Niezbyt rzadko swą powierzchnią...

STOSUNEK śledziony DO OTRZEWNEJ

Jeżeli pominąć wnękę, do której przyczepia się plaski korzeń, zwany też szypułą śledziony, doprowadzający do niej naczynia i nerwy, to śledziona jest całkowicie objęta otrzewną -Otrzewna, czyli błona surowicza (tunica serosa) śledziony, ściśle łączy się z torebką śledziony, stanowiącą...

Powierzchnia trzewna śledziony

Największa z nich, wklęsła powierzchnia żołądkowa (facies gasłrica), położona głównie do przodu od wnęki, przylega do żołądka: z góry i z tyłu do tylnej ściany, częściowo do dna żołądka, dalej ku dołowi i do przodu do krzywizny większej; tutaj między żołądek a śledzionę całą swą...

Korzeń śledziony

Tak zwana szypuła albo korzeń śledziony w zasadzie odpowiada więzadłu przcponowo-śledzionowemu  łączącemu wnękę śledziony z tylną ścianą brzucha; zawiera on wielkie naczynia, tętnicę i żyłę śledzionową, podążające do wnęki narządu, naczynia chłonne oraz nerwy. Długość korzenia...

ROZWÓJ ŚLEDZIONY

Śledziona zawiązuje się w końcu pierwszego miesiąca życia zarodka w krezce grzbietowej żołądka, w pobliżu jego krzywizny większej. Tu w jednym, czasem w paru punktach, gromadzi się mezenchyma krezki i ulega rozplemowi, wypuklając nabłonek otrzewnej . Wypuklenie to następnie rozrasta się i...

Beleczki śledziony

Beleczki śledziony (traheculac lienis), podobnie jak torebka, zbudowane są z tkanki łącznej włóknistej z domieszką mięśniówki gładkiej. Beleczki te przez wnękę wnikają w głąb narządu w postaci grubych konarów rozgałęziających się obficie na coraz cieńsze gałęzie. Najdrobniejsze z nich...

Miazga śledziony

Miazga śledziony (pulpa lienis). Przestrzeń zawarta między torebką a beleczkami wypełnia tkanka siateczkowata. Występuje ona w dwu postaciach: miazgi czerwonej i miazgi białej. Miazga czerwona jest bogato zaopatrzona w naczynia krwionośne i w oczkach swej siateczki zawiera liczne białe i czerwone ciałka...

Naczynia tętnicze śledziony

Po wyjściu z beleczek do miazgi (średnica tętniczek wynosi wtedy przeciętnie około 'ZOOfi) wstępują one każda oddzielnie do grudek limfatycznych (kształtu czy to kulistego, czy częściej owalnego, lub nawet więcej wydłużonego) i przyjmują nazwę tętniczek środkowych.

Tętniczka środkowa...

Zatoki śledziony

Zatoki śledziony (sinus lienis), do których przypuszczalnie uchodzi przynajmniej część naczyń pędzelkowych, mają budowę swoistą . Ścianę ich tworzą wydłużone komórki zmodyfikowanego śródbłonka, zwane pręcikowymi; łączą się one z sobą wypustkami bocznymi. Szerokie te naczynia otoczone są i...

Tętnice i żyły śledziony

Śledzionę zaopatruje t. śledzionowa, gałąź pnia trzewnego (z aorty brzusznej). Biegnie ona wzdłuż górnego brzegu trzustki powyżej żyły śledzionowej i przed wejściem do wnęki śledziony objęta więzadłem przeponowo-śledzionowym dzieli się na kilka (6—8) gałęzi końcowych. Z dalszym...

Nerwy i naczynia chłonne śledziony

Według nowszych danych śledziona zawiera nie tylko naczynia chłonne podsurowicze w obrębie błony włóknistej (sieć powierzchowna), ale również głębokie biegnące w beleczkach wzdłuż tętnic i dochodzące aż do grudek limfatycznych śledzionowych. Z wnęki limfa odpływa do węzłów...

Hematopoetyczne czynniki wzrostu – charakterystyka struktury i funkcji

 

Rekrutują one krwiotworzenie (hematopoezę). Zależy ono od tego czy jest zwiększone zapotrzebowanie na krwinki: utrata krwi, infekcje, alergie, powiększenie śledziony, chemioterapia, radioterapia, choroby nowotworowe.

Wówczas zaczyna płynąć sygnał do szpiku kostnego, on zaczyna produkować komórki po...