Powiększenie śledziony

Czytaj Dalej

Kształt i wielkość śledziony

Kształt i wielkość prawidłowej śledziony są funkcją jej położenia; stanowią one odlew przestrzeni, w której śledziona się mieści. Jeżeli żołądek jest skurczony, a okrężnica w stanie rozkurczu, wówczas śledziona przyjmuje kształt trójściennej piramidy podstawą skierowanej ku dołowi...

Barwa śledziony

Zabarwienie śledziony jest purpurowoczerwone; na zwłokach zmienia się ono wkrótce wskutek zmian zachodzących w barwniku krwi, przy czym zmiana barwy następuje tym silniej, im obfitsza jest ilość krwi zawarta w śledzionie w chwili śmierci oraz im szybciej rozpoczyna się proces gnicia. Powierzchnia...

Odmiany śledziony

U człowieka śledziona jest zazwyczaj narządem pojedynczym. Niezbyt rzadko jednak spotykamy w jej sąsiedztwie niewielkie twory okrągławe lub owalne o zabarwieniu czerwonym, które mają tę samą strukturę co ona, stanowią więc śledziony dodatkowe (p. rozwój śledziony).

Rozmiary śledzion dodatkowych...

Ruchomość śledziony

Ruchomość śledziony i jej sąsiedztwo z przeponą tłumaczą jej udział w ruchach oddechowych. W chwili wdechu śledziona przesuwa się do przodu oraz ku dołowi i wówczas jest też dostępniejsza badaniu palpacyjnemu. W czasie wydechu porusza się w odwrotnym kierunku.

Niezbyt rzadko swą powierzchnią...

STOSUNEK śledziony DO OTRZEWNEJ

Jeżeli pominąć wnękę, do której przyczepia się plaski korzeń, zwany też szypułą śledziony, doprowadzający do niej naczynia i nerwy, to śledziona jest całkowicie objęta otrzewną -Otrzewna, czyli błona surowicza (tunica serosa) śledziony, ściśle łączy się z torebką śledziony, stanowiącą...

Powierzchnia przeponowa śledziony

Powierzchnia przeponowa (facies diaphragmatica). Wypukła powierzchnia przeponowa śledziony, jak nazwa wskazuje, w całości przylega do przepony na wysokości 9 do 11 żebra; ku górze może ona sięgać wyżej w obręb 8 przestrzeni międzyżebrowej. Od bocznej ściany klatki piersiowej oprócz przepony...

Powierzchnia trzewna śledziony

Największa z nich, wklęsła powierzchnia żołądkowa (facies gasłrica), położona głównie do przodu od wnęki, przylega do żołądka: z góry i z tyłu do tylnej ściany, częściowo do dna żołądka, dalej ku dołowi i do przodu do krzywizny większej; tutaj między żołądek a śledzionę całą swą...

Korzeń śledziony

Tak zwana szypuła albo korzeń śledziony w zasadzie odpowiada więzadłu przcponowo-śledzionowemu  łączącemu wnękę śledziony z tylną ścianą brzucha; zawiera on wielkie naczynia, tętnicę i żyłę śledzionową, podążające do wnęki narządu, naczynia chłonne oraz nerwy. Długość korzenia...

Beleczki śledziony

Beleczki śledziony (traheculac lienis), podobnie jak torebka, zbudowane są z tkanki łącznej włóknistej z domieszką mięśniówki gładkiej. Beleczki te przez wnękę wnikają w głąb narządu w postaci grubych konarów rozgałęziających się obficie na coraz cieńsze gałęzie. Najdrobniejsze z nich...

Miazga śledziony

Miazga śledziony (pulpa lienis). Przestrzeń zawarta między torebką a beleczkami wypełnia tkanka siateczkowata. Występuje ona w dwu postaciach: miazgi czerwonej i miazgi białej. Miazga czerwona jest bogato zaopatrzona w naczynia krwionośne i w oczkach swej siateczki zawiera liczne białe i czerwone ciałka...

Naczynia tętnicze śledziony

Po wyjściu z beleczek do miazgi (średnica tętniczek wynosi wtedy przeciętnie około 'ZOOfi) wstępują one każda oddzielnie do grudek limfatycznych (kształtu czy to kulistego, czy częściej owalnego, lub nawet więcej wydłużonego) i przyjmują nazwę tętniczek środkowych.

Tętniczka środkowa...

Zatoki śledziony

Zatoki śledziony (sinus lienis), do których przypuszczalnie uchodzi przynajmniej część naczyń pędzelkowych, mają budowę swoistą . Ścianę ich tworzą wydłużone komórki zmodyfikowanego śródbłonka, zwane pręcikowymi; łączą się one z sobą wypustkami bocznymi. Szerokie te naczynia otoczone są i...

Tętnice i żyły śledziony

Śledzionę zaopatruje t. śledzionowa, gałąź pnia trzewnego (z aorty brzusznej). Biegnie ona wzdłuż górnego brzegu trzustki powyżej żyły śledzionowej i przed wejściem do wnęki śledziony objęta więzadłem przeponowo-śledzionowym dzieli się na kilka (6—8) gałęzi końcowych. Z dalszym...

Nerwy i naczynia chłonne śledziony

Według nowszych danych śledziona zawiera nie tylko naczynia chłonne podsurowicze w obrębie błony włóknistej (sieć powierzchowna), ale również głębokie biegnące w beleczkach wzdłuż tętnic i dochodzące aż do grudek limfatycznych śledzionowych. Z wnęki limfa odpływa do węzłów...

Powiększenie tarczycy

Każde powiększenie tarczycy nazywa się wolem. Tarczyca może być powiększona równomier­nie (wole proste lub miąższowe), czasem w jej miąższu występują guzki (wole guzkowe). Guzki tarczycy najczęściej bywają łagodnymi gruczolakami lub torbielami, rzadko mogą być nowo­tworami złośliwymi...