Powiedz

Czytaj Dalej

Problem bezrobocia w powiecie Brzozowskim 2002 woj.podkarpackie

Wstęp Rozdział I - Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy 1.1. Definicje i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia. Rozdział II – Bezrobocie jako problem społeczny – wybrane aspekty 2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. Rozdział III – Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce 3.1.Bezrobotni według wieku 3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 3.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. 3.4. Bezrobocie ...

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim S P I S T R E Ś C I I. Wstęp 1. Wstęp. 2. Założenia ogólne. 3. Podstawa prawna. 4. Cele programu. 5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność. 6. Oczekiwania społeczne. II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena 1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie. 2. Diagnoza i prognoza zagrożeń. 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń. III. Powiatowy program ...

Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć.

Jeśli to, co mamy zamiar powiedzieć nie nawiązuje do tematu, bądź -co gorsza- może kogoś urazić, lepiej jest przemilczeć tę sytuację, lub dobrze zastanowić się, czy owa wypowiedź będzie miała sens.

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

Jest autorem słynnego powiedzenia : „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” : Co więcej, polszczyzna Reja jest czysta, pozbawiona całkowicie wyrazów obcego pochodzenia.

Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

■    Leżąc swobodnie, spróbuj...

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dzielach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania zyciowe swoich bohaterów. Sensa-cyjno-kryminalne fabuly jego powiesci sluza przede wszystkim do ukazania zlozonosci ludzkiej psychiki.

Glównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, student prawa. Znajduje sie on w...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska...

Co możesz powiedzieć o Martinie Heideggerze? Do jakiego kierunku filozoficznego zaliczyłbyś jego filozofię?

Martin Heidegger (1889-1976), Filozof niemiecki, profesor uniwersytetów w Marburgu i we Fryburgu, jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu, jednej z najpopularniejszych doktryn filozoficznych XX wieku, zapoczątkowanej przez duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda. Heidegger...

Co możesz powiedzieć o systemie filozoficznym Edmunda Husserla? Kto w Polsce reprezentował jego metodę?

EDMUND HUSSERL (1859–1938), filozof niemiecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. Początkowo zajmował się filozofią matematyki, głównie problematyką filozoficznych podstaw logiki; dokonał ostrej krytyki psychologizmu w logice. W późniejszym okresie (1901–13) rozszerzył zakres badań na teorię...

Co możesz powiedzieć o głównych założeniach filozofii Henri Bergsona?

BERGSON (1859–1941), filozof francuski, najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je...

Różne oblicza konsumpcji - „Pokaż mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”, czyli konsumpcja na pokaz

Zastanawiając się nad fenomenem konsumpcji i nad tym, co powoduje, iż dla wielu ludzi jej przejawy stają się podstawowym elementem życia, można pokusić się o konkluzję, że jedną z najważniejszych cech konsumpcji jest jej zdolność do identyfikowania  i klasyfikowania ludzi.  Kupowane przez nas...

Co można powiedzieć o zmiennej w próbie, jeśli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość?

Jeżeli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość to znaczy, że brak jest zróżnicowania w próbie, czyli wszystkie wartości cechy są jednakowe.

Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.

CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SPOŁECZNYCH UWARUNKOWANIACH I KONSEKWENCJACH CHORÓB?

Ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

bakteryjną teorię chorób

psychosomatyczną teorię chorób

teoria stresu

choroby zawodowe – patologia związana z wykonywaniem pracy w niedostosowanym i szkodliwym środowisku

choroby społeczne

choroby cywilizacyjne – są wywołane przez...

Heraklita "Panta rhei" (wszystko płynie) scharakteryzuj to powiedzenie.

Przystępując po raz pierwszy do poznania i analizy myśli filozoficznej starożytnego mędrca Heraklita z Efezu, głosiciela powszechnego wariabilizmu, natrafiamy już od samego początku na trudności związane z odczytaniem jego idei podanych przez autora często nie jasno i dwuznacznie. Podobnie jak dwuznaczne i często nie jasne było jego pełne zmienności życie, jakim był nie wątpliwie sam z charakterem nacechowanym arogancją, dumą i wyniosłym stylem bycia. Zawiłości jego ...

Baza noclegowa w powiecie chrzanowskim.

Hotel Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Cennik pokój jednoosobowy - 85,60 PLN pokój dwuosobowy - 132,68 PLN pokój trzyosobowy - 160,50 PLN Hotel posiada 23 miejsca noclegowe w 11 pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Doba hotelowa trwa od godz. 10.00 do 10.00. Recepcja czynna całą dobę. Parking - ogrodzony, oświetlony, chroniony, płatny. -Kawiarnia "IMPULS" - czynna: poniedziałek-sobota od 11:00 do 22:00, niedziela od 12:00 do 22:00. -Salon ...

Przygotowanie chorego do radioterapii - co powiedzieć choremu?

Celowe wydaje się wprowadzenie chorego w założenia leczenia promieniami. Chory powinien się dowiedzieć, że promieniowanie stosowane w leczeniu ma za zadanie zniszczyć komórki nowotworowe. Niestety, działanie napromieniowania - podobnie jak chemioterapii - nie jest wybiórcze. W leczeniu wykorzystuje się...