Potez XXV

Potez XXV

Czytaj Dalej

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Pieśń ta powstała stosunkowo wcześnie, podczas pobytu autora w Paryżu. Kochanowski w swoich pieśniach często sięgał po tematykę religijną, tworzącą najbogatszy – obok antyku – zespół motywów, obrazów i problemów jego twórczości. Typowa dla poety, ulubiona konstrukcja wiersza sylabicznego (7+6)...

Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

Wygaśnięcie dynastii Ramessydów i objęcie władzy przez dwie jednocześnie panujące dynastie uważa się za przełomowy fakt, rozdzielający okres Nowego Państwa od Okresu Późnego. W ostatnich latach coraz szerzej przyjmuje się bardziej szczegółowy podział tych czasów i wyodrębnienie tak zwanego III...