Potępienie

Potępienie

Czytaj Dalej

Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

Po zakończeniu dochodzenia na podstawie polecenia papieskiego biskupStefan Tempier potępił 7 marca 1277 r. 219 tez nauczanych na wydziale sztuk.Jest możliwe, że była to inicjatywa samego biskupa bez wyraźnego żądaniapapieskiego.

P o t ę p i e n i e jest ogromnie ważne, stanowi punkt odniesienia do wielu...

Potępienie prawne a potępienie moralne

Wprawdzie uznaje się za prawdę oczywistą, że moralność przenika prawo, że oceny moralne wpływają na tworzenie prawa i odgrywają znaczącą rolę w procesie jego stosowania.Zgodnie z jednym z ogólnych ustaleń sformułowanych na podstawie wielu wcześniejszych badań potępienie prawne pewnych zachowań...

Potępienie akomodacji, schizma pekińska

Chrześcijaństwu nie było łatwo pozyskiwać Chińczyków, zarówno z powodu ich dawnych religii, jak teżzwiązanej z nimi tradycji i kultury. Choćby ze względu na swoisty model życia rodzinnego nie było możnawprowadzać praktyki modlitwy indywidualnej, czy tworzyć zakonów żeńskich. Nie udawało się...

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...

Potępienia i polemiki - Walka z awerroizmem

Pierwsze symptomy reakcji teologicznej przeciw awerroizmowi pojawiły się około1266 r. ze strony Bonawentury i jego szkoły. Bonawentura był inicjatorem całejkampanii antyawerroistycznej. Teksty z Collationes de decem praeceptis cofająnas do roku 1245, kiedy to Bonawentura zwalczał tezy Arystotelesa. W 1268...

Potępienie papieskie

Po czterech latach papież w osobnej encyklice (Mit brennender Sorge) wyjaśnił ogólnie przyczynę zawarciakonkordatu: Chcieliśmy wiernych naszych synów i córy nasze uchronić przed zaostrzeniem sięstosunków i przed cierpieniami, które w przeciwnym razie w ówczesnych warunkach byłyby ich czekały.Pragnęliśmy...

Potępienie

Los tych ludzi, którzy umierają bez żalu za popełnione grzechy ciężkie. Ponieważ całkowicie odrzucili Boga i bliźnich (Mt 25,31-46), będą cierpieć wieczne męki w piekle.

Zob. grzech śmiertelny i powszedni, metanoia, odrzucenie, piekło, sąd ostateczny.

Potępienia i polemiki

Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...