KLIENT POTENCJALNY

Osoba fizyczna lub instytucja dotychczas nie dokonująca zakupu w danej firmie,ale będąca obiektem jej penetracji oraz oddziaływań marketingowych. Ogólniek.p. można podzielić na jednostki, które: 1) znają swoje potrzeby i wiedzą, jak jezaspokajać, 2) znają swoje potrzeby, ale nie wiedzą, jak je...

Konsumpcja naturalna

Zaspokajanie —> potrzeb konsumpcyjnych poza rynkiem; samozaopatrzenie. Dok.n. zalicza się: 1) k. produktów i usług wytwarzanych we własnych gospodar-

stwach produkcyjnych (k. produktów żywnościowych wytwarzanych w in-dywidualnych gospodarstwach rolniczych), 2) k. produktów z ogródków dział-kowych i...

Bogactwa naturalne Starożytnej Grecji

Grecja nie posiada zupełnie złota: kopalnie tego kruszczu znajdują się poza obrębem właściwej Grecji, na wyspie Tazos, w Macedonii i Tracji. Za to miedzi mają Grecy pod dostatkiem, przede wszystkim na Eubei, gdzie miasto Chalkis wzięło swe imię od miedzi. Występuje tam również żelazo, podobnie...

Starożytna Grecja - Rozwój miast - Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną

Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną Podstawą ruchu handlowego jest system miar i wag. Było to złoto zmieszane ze srebrem, takie jakie znajduje się w naturalnym stanie w lidyjskich kopalniach i na dnie rzeki Paktolos.

Historia naturalna - Pan Tadeusz

Byłby więc świat zaprojektowany wedle schematu Pana Tadeusza światem historii naturalnej. Przemiany społeczne w tym świecie nie są smutną koniecznością, wynikiem krwawych rewolucji, ale wywodzą się z naturalnego dążenia człowieka do czynienia dobra.

GRANICE NATURALNE

Oświadczył on wówczas, że Francja, prowadząca wojnę z pierwszą koalicją i zagrożona przez wrogów zewnętrznych, musi mieć naturalne granice, za jakie uznał Pireneje, Alpy i Ren.

DOBÓR NATURALNY, selekcja

Krytycy doboru naturalnego wskazują na małe prawdopodobieństwo powstania układów o dużym stopniu komplikacji, tylko w wyniku selekcji przypadkowych mutacji w genach.

SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

System naturalny oparty jest na klasyfikacji organizmów z uwzględnieniem ich pochodzenia i pokrewieństwa. Obecnie funkcjonuje system naturalny, oparty na pokrewieństwie i pochodzeniu organizmów.

ŚRODOWISKO NATURALNE CZŁOWIEKA

Ogół wszystkich warunków zewnętrznych: abiotycznych, biotycznych i społecznych, do których przystosowany jest człowiek jako gatunek. Do ś. n. cz. należą również zasoby odnawialne i nieodnawialne. Wzrost liczby ludności oraz rozwój cywilizacji powodują znaczne niekorzystne zmiany w ś. n. cz., co w...

Flora naturalna organizmu ludzkiego

influenzae, które mogą być potencjalnie chorobotwórcze. Po menopauzie, kiedy pH podnosi się i staje alkaliczne, pojawiają sie potencjalnie chorobotwórcze gatunki: Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae, E.

Bogactwa naturalne Grecji

Grecja nie posiada zupełnie złota: kopalnie tego kruszczu znajdują się poza obrębem właściwej Grecji, na wyspie Tazos, w Macedonii i Tracji. Za to miedzi mają Grecy pod dostatkiem, przede wszystkim na Eubei, gdzie miasto Chalkis wzięło swe imię od miedzi. Występuje tam również żelazo, podobnie...

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

Ludzkość — od początku swego istnienia — narażona była na działanie promieniowania ze źródeł naturalnych. Źródła naturalne mogą być dwojakiego rodzaju: tzw.

Historia naturalna rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

Wczesne rozpoczęcie leczenia dysplastycznego stawu biodrowego stwarza lepsze szanse na normalizację rozwoju stawu biodrowego. Jednakże niektóre dysplastycz-ne stawy biodrowe pozostają nierozpoznane i nieleczone pomimo gęstej sieci badań przesiewowych zarówno klinicznych, jak i ultrasonograficznych. Niektóre z...

Inne metody naturalnej antykoncepcji

Jako metoda zapobiegania ciąży często stosowany jest tzw. stosunek przerywany, polegający na usunięciu członka z pochwy przed wytryskiem. Pewność tej metody jest znikoma. Liczba ciąż niepożądanych waha się w granicach 12—36 na 100 kobiet stosujących ją w ciągu roku. Często już przed wytryskiem do...

Reakcje na energie naturalne

W reakcjach na energie naturalne obserwuje się różnorodne objawy: z narządów (naczyń, serca, mięśni, przemiany materii, układu nerwowego i innych), miejscowe i oddalone, uogólnione, natychmiastowe i odroczone.

Naturalna energia mechaniczna i jej skutki biologiczne

Naturalne czynności wykonywane rękami przy karmieniu, myciu, przenoszeniu, przytulaniu dzieci, przy zabawie i naturalnych pieszczotach wyrażają silne uczucia. Oddziaływania wywołane kontaktami mechanicznymi między ludźmi należy uznać za naturalne oddziaływania za pomocą energii mechanicznej.

Metody leczenia naturalnego przy zespole kręgosłupa

Najogólniej mówiąc, pod pojęciem leczenia naturalnego rozumie się wszelkie naturalne działania, podejmowane na podstawie doświadczenia albo intuicji, którymi możemy sobie pomóc.

Karmienie naturalne

Karmienie piersią jest najlepszym i najzdrowszym sposobem żywienia niemowlęcia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie wyłącznie piersią przez oierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Pokarm prawidłowo odżywiającej się zdrowej matki w pełni zaspokaja zapotrzebowanie noworodka i niemowlęcia do

6...

Karmienie naturalne

Program promocji karmienia piersią opiera się na: zwiększeniu opieki nad matką i jej noworodkiem w szpitalach położniczych, zaangażowaniu pracowników pomocy społecznej, prowadzeniu edukacji matek i pracowników służby zdrowia oraz wprowadzeniu zmian prawnych promujących naturalny sposób karmienia.