Potamiusz z Lizbony

Czytaj Dalej

Główne postanowienia Traktatu z Lizbony

Wśród najważniejszych postanowień Traktatu z Lizbony należy wskazać: ujednolicenie struktury UE poprzez likwidację trzech filarów oraz nadanie samej UE statusu podmiotowości prawnomiędzynarodowej; poszerzenie zakresu zastosowania większości kwalifikowanej w podejmowaniu decyzji przez Radę; ...

Traktat z Lizbony

) stworzenie podstaw prawnych dla przystąpienia Unii do EKPCz (na podstawie umowy międzynarodowej, z zatrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone kompetencje Unii) zwiększenie elastyczności działania w ramach Unii uporządkowanie katalogu źródeł prawa pochodnego w Unii oraz procedur stanowienia tego prawa ...

CIUDAD RODRIGO, twierdza w hiszp. prowincji Salamanka nad rz. Agueda, dopływem Tagu, na drodze z Salamanki do Lizbony

Załoga zmuszona była wycofać się do jednego z klasztorów. Za zdobycie twierdzy Wellington otrzymał tytuł hr.

ROLIEA, osada w Portugalii na płn. od Lizbony

Po wylądowaniu w Zat. Wellington zamierz oskrzydlić go z obu stron, jednocześnie atakując od czoła.

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

Znajdowało się tam 11 redut z 83 działami, bronionych przez dwa bat. Przy dobrej pogodzie można było w ciągu siedmiu minut przekazać rozkaz z jednego krańca linii na drugi.

VIMEIRO, w. w Portugalii na płn. od Lizbony, nad rz. Maceira, w pobliżu jej ujścia do Atlantyku

Breniera i Solignaca z zadaniem oskrzydlenia Wellingtona od wsch. Brenier i Solignac nie skoordynowali swoich działań z głównymi siłami Junota i ich boczny atak także został odparty.