Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Czytaj Dalej

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki doraźnej: Pogotowie opiekuńcze

Celem działania pogotowia opiekuńczego jest: powrót dziecka do własnej rodziny, umieszczenie go w placówce zastępującej rodzinę, czy też w innej, odpowiedniej placówce.

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki doraźnej: Pogotowie rodzinne

Mogą przebywać w pogotowiu rodzinnym nie dłużej niż 12 miesięcy a w wyjątkowych sytuacjach pobyt dziecka może zostać przedłużony dodatkowo na okres 3 miesięcy.

Pogotowie Opiekuńcze

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W pogotowiu znajduje się zespół diagnostyczny, który składa się z : pedagogów, psychologów, lekarzy, wychowawców oraz referenta ds.

Inne instytucje resocjalizacyjne w środowisku otwartym: ochotnicze hufce pracy, ogniska wychowacze

OCHOTNICZE HUFCE PRACY Od 01. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy: Na jej czele stoi komendant powołany przez ministra pracy i polityki socjalnej.

Siostry pogotowia PCK

siostry pogotowia PCK; społeczna rezerwa pielęgniarska oraz aktyw do sprawowania opieki nad chorym w domu.