Poszukiwany, poszukiwana

Czytaj Dalej

Pedagogika społeczna - W poszukiwani nowych obszarów badawczych

Nawiązując do klasycznych interpretacji H. Radlińskiej, R. Wroczyńskiego i A. Kamińskiego przyjmujemy, iż przedmiotem naukowych zainteresowań pedagogiki społecznej jest środowisko wychowawcze. Dyscyplina ta zajmuje się teorią kształtowania środowiska oraz teorią środowiskowych uwarunkowań edukacji i...