Poszukiwanie nieskończoności

Czytaj Dalej

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Dante Alighieri, uważany za twórcę włoskiego języka i literatury narodowej urodził się w 1265 roku we Florencji. Wszechstronną i gruntową wiedzę zdobył studiując retorykę we Florencji, być może także w Bolonii. Ożenił się z Gemmą Donati, ale jego wielką i wyłącznie duchową miłością...

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym...

Bohaterowie Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

"Przedwiośnie" Jest on nowym typem bohatera w twórczości Żeromskiego - poszukuje idei.

Dotkliwość stygmatu i etykiety a autodefinicja odrzucenia i poszukiwania alternatywnych wspólnot

Gdy nie wytworzył się ani spontaniczny, bezrefleksyjny konformizm, ani poczucie obowiązku, decydująca staje się skuteczność systemu społecznych sankcji, zwanego czasem kontrolą społecznąAle z drugiej strony trzeba zauważyć, że nadmierne i zbyt pochopne stosowanie kar może również prowadzić do...

Aktywne poszukiwanie pracy

  Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. przejrzeć najbardziej interesujące nas oferty Sposobów poszukiwania pracy jest wiele.

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

Polegało ono na tym, że poszukuje się: 1) prawdy dla niej samej (nie zaś, że poszukujemy rozwiązań technicznych do budownictwa, rolnictwa czy wojskowości itp.

Bohater „Ferdydurke” w poszukiwaniu własnej wolności

„Ferdydurke” przedstawia próbę walki z formą 30-letniego Józia który nagle został wepchnięty w dzieciństwo. Prof.Pimko zmusza go do pójścia do szkoly ktora ma produkować ludzi „upupionych” „zielonych” czyli niedojrzałych, niedorosłych, niezdolnych do samodzioelnego myslenia. Typowym przykladem „ugembiania”...

Teoria decyzyjna - Z perspektywy poszukiwania sensu

preferencje (cele) nie zawsze są ujawniane, a kiedy to ma miejsce preferencje są sprzeczne, zmienne, ambiwalentne oraz nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne

niejasne są tożsamości, co ma swoje źródło w wielości oczekiwań, które są nieprecyzyjne, niespójne i...

Poszukiwanie Plazmy Kwarkowo - Gluonowej

Choc nikt jeszcze kwarkow nie widzial, fizycy sa mocno przekonani ze materia jest zbudowana z punktowych kwarkow i gluonow. Obiekty te nie sa bezposrednio obserwowane w eksperymentach fizycznych, sa one prawdopodobnie uwiezione wewnatrz czastek elementarnych takich jak protony i neutrony. Teoria fizyczna zwana...

Słówka i zwroty - W poszukiwaniu pracy

Słownik:

a temporary job- praca dorywcza

aptitude- uzdolnienie

available- osiągalny, do dyspozycji

book-keeper- księgowy

clerk- urzędnik

delivery job- praca doręczyciela

full time job- praca na cały etat

good working conditions- dobre warunki pracy

marital...

Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy...

POSZUKIWANIE INFORMACJI

Linda może też rozpocząć aktywne poszukiwania informacji, rozglądać się za opracowaniami lut) informatorami o komputerach, dzwonić do przyjaciół lub podjąć inne działania, dzięki którym mogłaby dow iedzieć się o nich czegoś w ięcej.

POSZUKIWANIE DOSTAWCY

Następnie nabywca próbuje określić najbardziej odpowiednich sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe, przeszukuje rejestry komputerowe, ogląda reklamy, uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub dzwoni do innych przedsiębiorstw prosząc o zarekomendowanie jakiegoś sprzedawcy.' Zadaniem dostawcy jest...

Nieustanne poszukiwania nowych mediów (nośników reklamy)

Jako że wydajność bardziej standardowych mediów zmniejsza się, intensywność poszukiwania nowych mediów ladzie cały czas rosnąć.

W POSZUKIWANIU STRACONEGO CZASU

Fr. A la recherche du temps perdu olbrzymia powieść psychologiczna w 7 częściach, z których 3 opublikowane pośmiertnie (1913-27, tł. pol. T. Boya-Żeleńskiego cz. 1-5, 1937-39; M. Żurowskiego cz. 6, 1960; J. Rogozińskiego cz. 7, 1960), Marcela Prousta.

Długi ciąg wspomnień dzieciństwa i młodości...

Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

 

Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...