Słówka i zwroty - W poszukiwaniu pracy

Słownik:

a temporary job- praca dorywcza

aptitude- uzdolnienie

available- osiągalny, do dyspozycji

book-keeper- księgowy

clerk- urzędnik

delivery job- praca doręczyciela

full time job- praca na cały etat

good working conditions- dobre warunki pracy

marital...

Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy...

POSZUKIWANIE DOSTAWCY

Następnie nabywca próbuje określić najbardziej odpowiednich sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe, przeszukuje rejestry komputerowe, ogląda reklamy, uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub dzwoni do innych przedsiębiorstw prosząc o zarekomendowanie jakiegoś sprzedawcy.' Zadaniem dostawcy jest...

W POSZUKIWANIU STRACONEGO CZASU

Fr. A la recherche du temps perdu olbrzymia powieść psychologiczna w 7 częściach, z których 3 opublikowane pośmiertnie (1913-27, tł. pol. T. Boya-Żeleńskiego cz. 1-5, 1937-39; M. Żurowskiego cz. 6, 1960; J. Rogozińskiego cz. 7, 1960), Marcela Prousta.

Długi ciąg wspomnień dzieciństwa i młodości...

Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

 

Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

Poszukiwanie straconego czasu

Wiem, że nic nie wiem mawiał już zwalczający relatywizm sofistów Sokrates i wypada nam przyznać rację wielkiemu myślicielowi starożytności, gdyż niezaprzeczalnym faktem jest, iż im więcej wiedzy przyswoi sobie nasz mózg, to o ile pominiemy przypadki intelektualnego narcyzmu i samozachwytu, to w tym większym stopniu uzmysławiamy sobie, jak fragmentaryczna jest nasza wiedza. We współczesnym świecie, który zdaniem sporej części badaczy wchodzi w okres postindustrialny, to ...

Poszukiwanie

Wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania → zasobów złóż kopalin lub wód podziemnych.

POSZUKIWANIE IDEI NOWEGO PRODUKTU

Pierwsza faza procesu —> rozwoju nowego produktu. Punktem wyjścia rozpo-częcia p.i.n.p. są potrzeby potencjalnych nabywców. Pomysły na n.p. mogąpochodzić z wielu źródeł: od klientów, dystrybutorów, pracowników i zarządu,własnych laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych oraz analizy...

Poszukiwania

Nigdy nie ma się za dużo informacji o miejscu, do którego się jedzie. Trzeba kontaktować się z ludźmi, którzy już je znają, czytać książki, studiować mapy. Upewnić się, że zabierane mapy są pewne i aktualne. Trzeba dowiedzieć się o miejscową ludność. Czy będzie raczej przyjazna i pomocna, czy...