Poszukiwani (serial telewizyjny 2003)

Czytaj Dalej

Sponsoring telewizyjny

  Rodzaje sponsoringu telewizyjnego: Sponsorowanie finansowe Sponsorowanie rzeczowe fundowanie nagród udostępnianie towarów lub usług wykorzystywanych przy tworzeniu audycji   Zakres i forma wskazań sponsorskich: Prezentacja nagrody i fundatora – dopuszcza się dwukrotną w trakcie audycji Billboard sponsorski – dwa razy: bezpośrednio przed i/lub po programie Informacje o sponsorze w ...

Reklama telewizyjna

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż większość ludzi uważa wiadomości telewizyjne za najbardziej wiarygodne źródło informacji.

Zalety reklamy telewizyjnej

Ponieważ zdecydowana większość odbiorców to wzrokowcy, więc re­klama telewizyjna jest stosunkowo łatwo zapamiętywalna.

Wady reklamy telewizyjnej

1   Biorąc pod uwagę powyższe wady i zalety, podczas przygotowywania telewizyjnej kampanii reklamowej powinno się korzystać z badań telemetrycznych oglądalno­ści stacji telewizyjnych, które są bardzo precyzyjną metodą pomiaru widowni poszczegól­nych stacji.

ROBERT K. MERTON (1910 - 2003)

Centralną perspektywę socjologii definiował jako poszukiwanie niezamierzonych następstw (efektów strukturalnych, funkcji ukrytych) indywidualnych i zbiorowych działań ludzi.

Pedagogika społeczna - W poszukiwani nowych obszarów badawczych

Nawiązując do klasycznych interpretacji H. Radlińskiej, R. Wroczyńskiego i A. Kamińskiego przyjmujemy, iż przedmiotem naukowych zainteresowań pedagogiki społecznej jest środowisko wychowawcze. Dyscyplina ta zajmuje się teorią kształtowania środowiska oraz teorią środowiskowych uwarunkowań edukacji i...

What is my favourite serial? Why is it my favourite? Why do people watch soap operas?

I don’t know exactly what is my favourite serial. I like many of them. I like for example "The X-Files". It’s very good serial with good actors and great scripts. For every episode I am very excited. I am often scared to death. The serial is about two FBI agents - Fox Mulder and Dana Scully. They have many...

Studia radiowe i telewizyjne

W niektórych studiach nagrywa się zarówno audy­cje publicystyczne, jak i muzyczne. Bywa, że jeden koniec takiego studia jest wykończony powierzch­niami stosunkowo twardymi, zapewniającymi dobry pogłos dla muzyki, podczas gdy drugi koniec wyłożony jest materiałami pochłaniającymi dźwię­ki, co daje...

Jak działa kamera telewizyjna?

Fale elektromagnetyczne o tych częstościach, na których nadawane są programy telewizyjne, odbijają się od wzgórz oraz wysokich budynków, dla­tego też nadajniki telewizyjne lokowane są zwy­kle na wzniesieniach.

Zapis obrazu telewizyjnego

Urządzenia te zrewolucjonizowały przemysł telewizyjny, umożliwiając wcześniejsze przygotowanie programów, obróbkę materiału, przechowywanie wyprodukowanych programów i emisję ich o dowolnej porze.

MARKETING TELEWIZYJNY BEZPOŚREDNIEJ REAKCJI

Inny rodzaj telewizyjnego marketingu stanowią kanały oferujące robienie zakupów w domu (liome shopping channels), gdzie cały program telew izyjny lub cały kanał jest przeznaczony na promowanie sprzedaży towarów i usług.

Kwestionariusz „Odczucia konsumentów w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej”

W jakiej roli lubisz oglądać kobietę w reklamach telewizyjnych? W jakiej roli nie lubisz oglądać kobiety w reklamach telewizyjnych? Jaki stosunek masz do prezentowania seksu w reklamach telewizyjnych?

Gatunki telewizyjne - według modelu stosowanego w latach 70 tych w USA

„Telewizja nie jest formą sztuki ani kanałem do przekazywania kultury lecz środkiem działania, jakim posługuje się reklama – stwierdził amerykański pisarz z ironią , dlatego rzeczą w złym stylu i nieamerykańską jest narzekanie widzów telewizyjnych , że programy są tak podłe.

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania Media stały się nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka.

Wartości w serialach i ich znaczenie społeczne

By mówić o wartościach, należy uprzytomnić sobie znaczenie owego pojęcia. Występujące w literaturze spory o stworzenie ogólnej definicji wartości wskazują na duże zróżnicowanie kryteriów opisu tegoż pojęcia. Dla każdego oznacza ona bowiem coś innego. Dla jednych wartościami są wszystkie przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakterze, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek, dla drugich są to wszystkie przedmioty pożądania,

HSSI (High Speed Serial Interface)

HSSI (High Speed Serial Interface) - szybki interfejs szeregowy dla telekomunikacyjnych łączy cyfrowych o podstawowej przepływności do 52 Mb/s (SONET). Opisany w standardzie EIA definiuje łącze między urządzeniem końcowym DTE dla danych a urządzeniem komunikacyjnym DCE - z zastosowaniem techniki...

SLIP (Serial Line Internet Protocol)

SLIP (Serial Line Internet Protocol) - rzadziej obecnie stosowana wersja protokołu komunikacyjnego warstwy sieciowej Internetu, zastępowana stopniowo przez bardziej efektywny protokół PPP. Protokół SLIP używany do współpracy z siecią Internet przez starsze i wolniejsze modemy działające do szybkości...

USB (Universal Serial Bus)

USB (Universal Serial Bus) - standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych i powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC dla transmisji izochronicznej (audio, wideo), wypierający tradycyjnie stosowany interfejs RS 232 C. Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej...

REKLAMA TELEWIZYJNA

Rodzaj reklamy wykorzystującej telewizję jako medium przekazu informacji.Cechuje się największym zasięgiem i siłą społecznego oddziaływania. Połączenieruchu, dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cechproduktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i/lub symboliczną...