Poszukiwacze zaginionej wazy

Czytaj Dalej

Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

Po przeprowadzeniu właściwego postępowania rozpoznawczego sąd orzeka postanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta mogą być odtworzone lub że odtworzenie akt jest niemożliwe.

WAZA

Naczynie różnego kształtu i rozmaitego przeznaczenia (dekoracyjne - od czasów starożytnych, i użytkowe, np. do podawania zupy-od końca XVIII w.), dość duże, zazwycżaj z szerokim otworem, ceramiczne, metalowe a. kamienne; por. Wazowie.

Wazy greckie antyczne naczynia, zwł. ceramiczne, wyrabiane przez...

ZYGMUNT III WAZA

1566-1632, Syn króla szwedzkiego Jana III i Katarzyny Jagiellonki, obrany królem polskim w 1587 za sprawą Zamoyskiego i jego stronników. Obranego jednocześnie przez część szlachty arcyksięcia Maksymiliana Zamoyski w 1588 pobił i wziął do niewoli pod Byczyną oraz zmusił do zrzeczenia się tronu.

Zygmunt...

Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

 

Po śmierci Stefana Batorego do walki o tron polski przystąpiło czterech kandydatów. Zwolennicy obozu Jana Zamoyskiego opowiadali się za kandydaturą Piasta, gdy jednak kanclerz nie wyraził zgody brakowało osoby mogącej zdobyć wystarczającą popularność. Pewną popularnością cieszyła się...

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Zygmunt III Waza

 

Ur. 1566, zm. 1632, król Polski od 1587, król Szwecji 1592-99, z dynastii Wazów, syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Wybrany na króla Polski przy poparciu hetmana wiel­kiego koronnego J. Zamoyskiego, który zbrojnie wyparł wybranego przez magna­tów arcyksięcia Maksymiliana...

Zygmunt III Waza

 

- urodził się: 1566, zmarł: 1632

- na tronie w latach: 1587 - 1632

- pierwszy władca dynastii Wazów, poprzednik - Stefan Batory, następca - Władysław IV

- syn Jana III Wazy, króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

- żony:

1. Anna Austriaczka, córka Karola, arcyksięcia...

Zygmunt III Waza - Władca prywatnie

 

Zygmunt III, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny, córki Zygmunta I Starego, był po kądzieli Jagiellonem. Urodził się w 1566 roku w Szwecji w więzieniu, do którego wtrącił jego rodziców szalony i okrutny stryj, król Szwecji Eryk XIV.

Wychowywał się w atmosferze okropności dziejących się...

Zygmunt III Waza - Działalność publiczna

 

Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana.

Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt, siostrzeniec Anny Jagiellonki...

Zygmunt III Waza - Bilans panowania

 

Zygmunt III Waza nigdy nie cieszył się sympatią i popularnością wśród historyków. W czasie swego długiego panowania borykał się z trudnymi problemami politycznymi i społecznymi.

Panował w burzliwych czasach. Czasy te były okresem świetności Rzeczypospolitej, która wtedy właśnie zajmowała...

Korona szwedzka Zygmunta III Wazy

 

Początkowo Szwedzi popierali Zygmunta na tronie. Unia personalna między Polską a Szwecją wydawała im się korzystna. Dawała nadzieję na osłabienie władzy królewskiej, podzielonej między dwa trony. Gdy nadzieje zawiodły (pomógł w tym żarliwy katolicyzm Zygmunta i gorliwy luteranizm jego poddanych)...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rzeczpospolita

 

Sfederowana po unii lubelskiej Rzeczpospolita była państwem, którego terytorium ustępowało w Europie wielkością jedynie Rosji i Turcji. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, wraz z terytoriami lennymi: Prusami Książęcymi i Kurlandią, zajmowały ponad 800 tys. km2. Ziemie te zamieszkiwało...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Bezkrólewie

 

Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że „prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę”.

Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Henryka Walezego (1573)

 

Wybory nowego władcy odbyły się w kwietniu maju 1573 r. na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Warszawy, pod wsią Kamień (obecnie część stolicy). Najpoważniejszymi kandydatami do korony polskiej byli: syn cesarza Maksymiliana II arcyksiążę Ernest Habsburg, brat króla francuskiego Henryk Walezy, car Iwan...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

 

Artykuły henrykowskie wymieniały przede wszystkim istniejące już prawa. Stwierdzały, że monarcha nie jest dziedzicem państwa (po jego śmierci następcę wybiera sejm elekcyjny), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Poselstwo po Henryka

 

Do Paryża wysłano poselstwo okazałe i godne. Pertraktacje z Henrykiem i jego bratem, królem Francji Karolem IX, trwały dość długo.

Opór budziły przede wszystkim artykuły dotyczące swobody wyznaniowej i możliwości wypowiedzenia posłuszeństwa królowi. W końcu obaj władcy zaprzysięgli dawne...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

 

Od samego początku rządom Henryka towarzyszyły spory o zakres jego władzy. Henryk nie zaprzysiągł w katedrze zobowiązujących go artykułów (poza pokojem wyznaniowym), sejm koronacyjny rozjechał się więc na znak sprzeciwu bez podjęcia uchwał, ostrzegając monarchę, że może zostać złożony...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Drugie bezkrólewie

 

Przebywający w Krakowie ministrowie i senatorowie małopolscy zawiadomili o wyjeździe króla Wielkopolan i Litwinów.

Prymas zwołał na koniec sierpnia sejm. Prawie wszyscy senatorowie byli początkowo przeciwni ogłoszeniu bezkrólewia i nowej elekcji, natomiast większość posłów uważała, że potajemny...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

 

Druga elekcja odbyła się w grudniu 1575 r., prawie półtora roku po odjeździe Henryka. Na polach Woli (w XVI w. wieś pod Warszawą, dziś jej dzielnica) pojawiły się wśród innych dwie kandydatury „Piastów”, czyli kandydatów rodzimego pochodzenia.

Ostatecznie podczas elekcji większość senatu...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

 

W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

Król Stefan skorzystał...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

 

Na wniosek izby poselskiej w 1578 r. król zgodził się — po dyskusjach — na stworzenie Trybunału, czyli najwyższego sądu odwoławczego (apelacyjnego) od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych, kryminalnych i sporach granicznych, czego od dawna domagał się ruch egzekucyjny...