Poszerzenie źrenicy

Czytaj Dalej

Czy globalizacja zniszczy tożsamość narodów, czy raczej poszerzy granice wolności jednostek?

 

NAJBARDZIEJ podstępne ataki na globalizację nie dotyczą gospodarki, problemów społecznych, etnicznych, a przede wszystkim kulturalnych. Argumenty w tej kwestii ujawniły się okazji starć w Seattle w 1999 r. i zostały powtórzone ostatnio w Davos, Bangkoku i Pradze. Oto one:.

Zniknięcie granic narodowych...

UNIA EUROPEJSKA - Poszerzenie a pogłębienie UE

Istnieje zarazem potrzeba określenia nowych kompetencji i instytucji wspólnotowych w związku z celami wyznaczonymi w Traktacie z Maastricht (unia polityczna, gospodarcza i walutowa) oraz przewidywanym poszerzeniu UE o państwa ESW.

Dlaczego źrenica zmienia wielkość?

W ciemnościach tęczówka rozkurcza się i rozciąga, powodując poszerzenie źrenicy i umożliwiając wejście większej ilości światła do oka.

ŹRENICA

Być dla kogoś źrenicą oka (a. duszy) być kimś a. czymś bezcennym, najczulej umiłowanym.

(Strzec) jak źrenicy oka, łac. quasi pupillam oculi sui, z Wulgaty, Deut., 32,10; Ks. Przypowieści, 7,2; Psalm 16, 8.

Źrenica (złotej) wolności zob. Liberum veto.

Jak wykorzystać potencjał ludzki do poszerzenia wiedzy w organizacji?

PODSUMOWANIE: W poszerzeniu wiedzy organizacji główny nacisk powinien być położony na efektywne wykorzystanie wiedzy jednostki oraz odpowiednie tworzenie systemów pracy, innowacje kultury organizacyjnej oraz nastawienie na ciągłe uczenie się.

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Liga była pomyślana jako, z jednej strony, narzędzie zachowania pokoju, "aby - jak to ujmowano - zapewnić światu ...

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE? Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej: · Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE; · Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę. Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada ...