Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa

Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa

Czytaj Dalej

Procesy integracji europejskiej w konekście postępującej globalizacji

Globalizacja jest procesem w znacznej mierze żywiołowym; w odbiorze społecznym personifikują ją instytucje (zwłaszcza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu), których głównym zadaniem jest wprowadzanie i do owej żywiołowości pewnych regulacji i przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie trzecia fala globalizacji. Paradoksalnie, na tych właśnie instytucjach skupia się niechęć antyglobalistów, protestujących przeciwko skutkom ...

Zanik mięśni postępujący neuralny

zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

Wytrzeszcz postępujący

Wytrzeszcz postępujący jest groźnym dla narządu wzroku powikłaniem nadczynności tarczycy. Występuje w przypadkach choroby Basedowa z niedużym powiększeniem tarczycy, po chirurgicznym subtotalnym wycięciu tarczycy w tej chorobie, pod wpływem wstrząsów emocjonalnych lub bez wyraźnej przyczyny.

Etiologia...

STWARDNIENIE ROZSIANE LUB WIELOOGNISKOWE

Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się rozsianymi ogniskami demielinizacji, a klinicznie — wieloogniskowością objawówJx;któ-re mają tendencję do ustępowania i nawrotów.

Etiologia i patogeneza. Przyczyna choroby nie jest znana. Ostatnio uważa się, że...

POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

Anatomia patologiczna. Zmiany dotyczą mięśni szkieletowych i polegają na fragmentacji i zeszkli-wieniu włókien mięśniowych, rozplemie jąder sarfc kolemmy i przeroście tkanki łączne]. Występowanie przeważnie dziedziczne, ale niektóre postacie występują w ok. 50% sporadycznie.

W zasadzie rozróżnia...

dystrofie mięśniowe postępujące

Cdystrophia musculorum progressim, pro-gressive muscular dystrophy); grupa dziedzicznych chorób układu mięśniowego przebiegających z osłabieniem, zmianami wstecznymi i zanikiem mięśni. Najczęściej występuje d. Duchenne'a o —> dziedziczeniu recesywnym związanym z płcią. Pierwszy objaw tej d., w 2-5 rż...