Postępująca dysplazja pseudoreumatoidalna

Czytaj Dalej

Procesy integracji europejskiej w konekście postępującej globalizacji

Globalizacja jest procesem w znacznej mierze żywiołowym; w odbiorze społecznym personifikują ją instytucje (zwłaszcza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu), których głównym zadaniem jest wprowadzanie i do owej żywiołowości pewnych regulacji i przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie trzecia fala globalizacji. Paradoksalnie, na tych właśnie instytucjach skupia się niechęć antyglobalistów, protestujących przeciwko skutkom ...

Zwichnięcie i dysplazja stawu biodrowego

Zwichnięcie i dysplazja stawu biodrowego Dysplazja to niepełne ukształtowanie sie stawu w okresie życia płodowego, który to stan w przypadku niewłaściwej pielęgnacji i braku odpowiedniego postępowania może przejść w pełne zwichnięcie stawu.

Wrodzona dysplazja stawów biodrowych

Rozpoznanie wrodzonej dysplazji (niedorozwoju) stawów biodrowych odbywa się na podsta­wie badania klinicznego noworodka (najlepiej w pierwszych 5 dniach po urodzeniu) oraz badania radiologicznego i/lub ultrasonograficznego stawów biodrowych.

Dysplazja

Dysplazja (z łacińskiego dysplasia) jest to stan przejściowy pomiędzy rozrostem (hyperpla­zja) a nowotworem. Z uwagi na to, że tego typu zmiany w sutku najczęściej nie są stanem przednowotworowym, nazywa sieje łagodnymi dysplazjami sutka.

Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego

Pod pojęciem wrodzonej dysplazji stawu biodrowego rozumiemy zaburzenia w kształtowaniu i rozwoju stawu biodrowego.

Dysplazja biodra wrodzona

W razie nie­możności uzyskania repozycji bądź utrzymania cech dysplazji (nadmierne przódoskręcenie, stromość dachu pa­newki) — pomimo leczenia zachowaw­czego — istnieją wskazania do leczenia operacyjnego, np.

Zanik mięśni postępujący neuralny

zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

Wytrzeszcz postępujący

Wytrzeszcz postępujący jest groźnym dla narządu wzroku powikłaniem nadczynności tarczycy. Występuje w przypadkach choroby Basedowa z niedużym powiększeniem tarczycy, po chirurgicznym subtotalnym wycięciu tarczycy w tej chorobie, pod wpływem wstrząsów emocjonalnych lub bez wyraźnej przyczyny.

Etiologia...

POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

Anatomia patologiczna. Zmiany dotyczą mięśni szkieletowych i polegają na fragmentacji i zeszkli-wieniu włókien mięśniowych, rozplemie jąder sarfc kolemmy i przeroście tkanki łączne]. Występowanie przeważnie dziedziczne, ale niektóre postacie występują w ok. 50% sporadycznie.

W zasadzie rozróżnia...

Resztkowa dysplazja stawu biodrowego

Najczęstszą formą resztkowej dysplazji jest deficyt wskaźnika panewkowego w stosunku do normy wiekowej, nadmierny kąt antetorsji szyjki kości udowej i podwichnięcie stawu biodrowego objawiające się przerwaniem łuku Menarda-Shentona. Resztkowa dysplazja przy zachowanej zwartości u dzieci z prawidłową aktywnością w 2.

dystrofie mięśniowe postępujące

Cdystrophia musculorum progressim, pro-gressive muscular dystrophy); grupa dziedzicznych chorób układu mięśniowego przebiegających z osłabieniem, zmianami wstecznymi i zanikiem mięśni. Najczęściej występuje d. Duchenne'a o —> dziedziczeniu recesywnym związanym z płcią. Pierwszy objaw tej d., w 2-5 rż...

Dysplazja oskrzelowo-płucna

Dysplazja oskrzelowo-płucna (bronchopulmonarydysplasia — BPD) jest przewlekłą chorobąpłuc okresu niemowlęcego.