Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

Czytaj Dalej

Socjaliści polscy w latach okupacji, ich założenia programowe

W początkowych latach okupacji część przedwojennych działaczy politycznych wyemigrowała, a ci którzy zostali przeszli do podziemia.

Polska Partia Socjalistyczna była jedyną lewicową partią działającą od początku w konspiracji. Jej kierownictwo we wrześniu 1939r. podjęło decyzję o zawieszeniu...

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

Jak się mają nasze zdolności do preferowanego stylu kierowania? – Okazuje się, że odgrywają one znaczącą rolę w tym względzie. – Jeśli moim zasobem jest kreatywność i wizyjność, to preferowanym stylem przywódczym będzie Wizjoner, który potrafi pociągnąć ludzi do realizacji wspólnej wizji. Jeśli...

NATO - Początki Sojuszu

Sojusz Północnoatlantycki został więc utworzony na podstawie Traktatu zawartego między państwami członkowskimi, a każde z nich przystąpiło doń dobrowolnie po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - DEMOKRACI I REPUBLIKANIE

Już w końcu XVIII w. wytworzyły się w Stanach dwie partie: demokratyczna i republikańska. Kilkadziesiąt lat później partia republikańska osiągnęła przewagę na północy a demokratyczna na południu. W partii demokratycznej dominowali ludzie o poglądach konserwatywnych. Chcieli oni zapobiec wszelkim...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - RYWALIZACJA DEMOKRATÓW I REPUBLIKANÓW

Obie partie starały się o uzyskanie przewagi. Ponieważ stany "wolne" (te w których nie było niewolnictwa) rozwijały się szybciej niż "niewolnicze" południowcy chcieli , aby w nowo tworzonych zachodnich stanach wprowadzono niewolnictwo. W ten sposób bowiem mogliby utrzymać swoją przewagę.

W 1820 zawarto...

Przedstaw najważniejsze poglądy czołowych przedstawicieli kierunku postępowo - humanitarnego epoki oświecenia na prawo karne

Przedstawicielem kierunku postępowo – humanitarnego epoki oświecenia był CESARE BECCARIA. W 1772r. wydał on dzieło „O przestępstwach i karach”.

Rozwinął on i szeroko uzasadnił następujące poglądy:

Wyznawał zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa

Przeciwstawiał się...

Sojusze europejskie u progu XX wieku- trójprzymierze i trójporozumienie

Z kolei dla Austro-Wegier sojusz z Rumunią mógł okazac się ważny w czasie wojny z Rosją, dla Niemiec natomiast był istotny, gdyż utrudniał sytuacje Rosji i zwiekszał wpływy bloku państw centralnych na Bałkanach.

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

Jednak z upływem lat Sojusz stanął przed zupełnie nową rolą w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Jedenastostronicowa nowa koncepcja Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdza, że obrona terytorialna i solidarność sojuszników na wypadek agresji są podstawowymi zadaniami NATO.

Sojusz z Normanami

W Niemczech uznano sojusz z Normanami za naruszenie suwerennych praw cesarskich, gdyż ich ziemiewcześniej były lennem cesarza. Potępiono wówczas nietylko sojusz, ale i uchwały synodu z 1059 roku o wyborze papieża, a po śmierci Mikołaja II (20.

Angielski katolicyzm postępowy

Napięcia w katolicyzmie angielskim, wywołane grupą Ramblera, zmalały po nominacji Newmana nakardynała i znów wzrosły pod koniec XIX wieku. Obejmowały niewielki krąg osób, ale miały wpływnieproporcjonalnie duży do ich liczby.

Część angielskich katolików pragnęła dokonać symbiozy religii i...

Początek budowania sojuszu terapeutycznego

Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...