Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

Czytaj Dalej

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

"W mieście zaczynano mówić, że nakaz użycia broni wydany został za sprawą Ziembiewicza. Naprawdę jednak sprawa zdecydowała się już przedtem, była gotowa, zanim przyjechał.

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

” Czeka końca pojedynku z niepokojem, przeklina i pomstę, i miłość, i władzę królewską, która wtrąca się w jej sprawy, krzyczy: „Niech żaden z nich nie wygra, żaden nie zwycięży!

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

W dodatku w jego świadomości wciąż jest obecne silne poczucie sprawiedliwości.

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

"W mieście zaczynano mówić, że nakaz użycia broni wydany został za sprawą Ziembiewicza. Naprawdę jednak sprawa zdecydowała się już przedtem, była gotowa, zanim przyjechał.

Moja ocena postepowania Zenona Ziembiewicza

"W miescie zaczynano mówic, ze nakaz uzycia broni wydany zostal za sprawa Ziembiewicza. Naprawde jednak sprawa zdecydowala sie juz przedtem, byla gotowa, zanim przyjechal.

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...

Postępowanie administracyjne

Do niezbędnych elementów każdej decyzji należą: Oznaczenie organu wydającego decyzję Data wydania decyzji Oznaczenie stron do których decyzja jest skierowana Podstawa prawna decyzji Rozstrzygnięcie sprawy (osnowa decyzji) Pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie Podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzję (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska ...

Strony postępowania podatkowego

 

Stroną w postępowaniu podatkowym jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego choćby pośrednio dotyczy.

>

>

>

>

>

 

Dowody i postępowanie dowodowe

W sprawie wymagającej wiadomości specjalnych organ podatkowy może powołać biegłego lub biegłych w celu wydawania opinii.

Odwołanie i postępowanie odwoławcze

I tak w decyzji odwoławczej organ podatkowy może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji; uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy; uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć postępowanie I instancji; umorzyć postępowanie odwoławcze; uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga ...

Podmioty postępowania przymusowego

Nadzór nad egzekucją administracyjną zobowiązań podatkowych sprawują organy wyższego stopnia, którymi w tych sprawach będą właściwe izby skarbowe, Prezes Głównego Urzędu Ceł oraz właściwe samorządowe kolegia odwoławcze, Wierzycielem podatkowym w postępowaniu przymusowym jest ten, kto żąda wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji.

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

 

W 1985 roku firma Taco Bell zdecydowała się rozszerzyć proponowany przez siebie jadłospis. Do menu dodano m.in. meksykańską pizze i burrito śniadaniowe z jajkami i kiełbasą. Produkty te uzupełniły będące już w menu taco, enchilada i burrito. Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania...

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW

 

Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do jednych z...

Sprawa geopolityki a globalizacja

 

Wejście stosunków międzynarodowych, a wraz z nimi polityki zagranicznej państw w epokę globalizacji zaskakująco zbiegło się w czasie z powrotem geo­polityki, czyli polityki, której fundamentem jest determinizm geogra­ficzny. Oto kilka definicji geopolityki jako dyscypliny naukowej:, Karl Haushofer...

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

Natomiast stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ustalają komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.