Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe

Czytaj Dalej

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zagrożenie karą pozbawienia wolności do roku wiąże się z czynami polegającymi ba: fałszerstwie materialnego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej fałszerstwie materialnego znaku akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol nielegalnym obrocie znakami akcyzy zaniechaniu poboru podatku albo pobraniu go w kwocie niższej od należnej.

Postępowanie w Sprawach o Wykroczenia

Ukaranie w trybie postępowania mandatowego może nastąpić, jeżeli: Sprawca został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem Funkcjonariusz pod nieobecność sprawcy stwierdzi naocznie popełnienie wykroczenia, a nie zachodzi wątpliwość, co do osoby sprawcy.

Postępowanie w sprawach zasiłków ubezpieczeniowych i zasady ich wypłacania

Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego oraz ich wysokość ustalają i wypłacają:

1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych...

Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

3) Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna - uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia jej nieważności albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

Postępowanie w sprawach praktyk monopolistycznych

Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji wszczyna się na wniosek lub z urzędu.

Ogólna charakterystyka stadiów postępowania w sprawach nieletnich

Jeśli sąd stwierdzi, że istnieje potrzeba orzeczenia środków przewidzianych w UPNie to kieruje sprawę do postępowania rozpoznawczego. Rozpoczęte jest postanowienie o rozpoznaniu sprawy, a kończy orzeczenie merytoryczne dotyczące przedmiotu postępowania lub orzeczenie formalne umarzające postępowanie.

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. W zakresie postępowań w sprawach małżeńskich są rozpoznawane poniższe typy spraw wskazane w art.

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

"W mieście zaczynano mówić, że nakaz użycia broni wydany został za sprawą Ziembiewicza. Naprawdę jednak sprawa zdecydowała się już przedtem, była gotowa, zanim przyjechał.

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

„Wiem, wiem dobrze i pierwej wszytkę krew wytoczę, Niż przeciw stanu mego godności wykroczę.

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

W dodatku w jego świadomości wciąż jest obecne silne poczucie sprawiedliwości.

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

"W mieście zaczynano mówić, że nakaz użycia broni wydany został za sprawą Ziembiewicza. Naprawdę jednak sprawa zdecydowała się już przedtem, była gotowa, zanim przyjechał.

Moja ocena postepowania Zenona Ziembiewicza

"W miescie zaczynano mówic, ze nakaz uzycia broni wydany zostal za sprawa Ziembiewicza. Naprawde jednak sprawa zdecydowala sie juz przedtem, byla gotowa, zanim przyjechal.

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...

Postępowanie administracyjne

Do ważniejszych postępowań szczególnych należą: postępowanie w sprawach o wykrocznie, postępowanie przymusowe, postępowanie podatkowe, postępowanie w sprawach patentowych i inne.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).