Posłuchaj to do ciebie

Czytaj Dalej

Co przemawia do ciebie bardziej: rozum czy uczucia?

Wybór miał ciężki: własne szczęście i cierpienie wielu ludzi z Zagłębia lub szczęście ludności i własne cierpienie. Miał on życie obfitujące w nieszczęścia, lecz nie w tym tkwi jego tragedia.

It was going to be a journey of a lifetime, a journey that millions dream of and never make, and I wanted to do justice to all those dreams

I set out on a journey from my indigenous town Gdynia on the north cost of Poland. From the very beginning something was going wrong. Near the Swedish seashores I almost drifted on one of the peaks. The western border between Sweden and Norway mainly follows the Scandinavian mountain range. Its peaks, rising...

What do people in Poland thought that children in my age should to do and ought to do? What do people in my age used to do when I was younger? What my parents used to do when they was in my age?

My parents tell me to do many things. I must learn very well. I ought to be honest and sincere with them too. I must also be helpful in home. I must wash dishes, take out the rubbish and clean my room very often. I must tell them where I was and what I did when I am late after lessons.

When I was younger I could...

Would you like to be an explorer a writer? What would you have to do to become one? If you wanted to be a writer, where would you look for inspiration?

The choice could be better, but I think - to be a writer - is more interesting and exciting. Someone might be suprised: " In what way to be a writer is more exciting than being an explorer ?" Well, I'll prove it. Work of explorer is boring and not satisfying because to find something really interesting and valuable...

Men and women should be allowed to do the same jobs. What do you think?

Nowadays there are jobs that either man an woman should be allowed to do. I know men who like helping clean up, wash up, cook bring up the children. I think that today there are more and more man who can do many things in the house. Women shouldn`t do this all days. We must remember that women can also do many...

What to do during the job interview to make a good impression?

Job interviews are never easy. But most of people must cross for them. There are many ways to make a good impression during the job interview. If you are woman you should be smartly dressed, but you shouldn’t wear too much make-up or jewellery. This could annoy employer. If you are a man you should wear a suit...

What kind of job would you like to do in the future?

This question is very difficult. I’m not sure yet, what I would like to do in a future. But I think, that I could be a scientist. I know that it’s very hard job. But I’d like this. But it’s very hard to become a scientist, but I would like to try to become person like this. Another job, which I could do is a...

What to do in case of fire

1. Everyone who notices fire inside a building is obliged to: a) inform the headmaster about possible danger, b) inform people who are in danger zone. c) call the fire brigade - 998 2. When hearing alarm system, don't panic. Follow the instructions given by the teacher or the headmaster. 3. Turn off any electricity in rooms threatened by fire. 4. When calling a fire brigade, you have to give the following information: a) where is burning: a detailed address, name of institution, which ...

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

HORMONY:Cechy hormonów:substancje chemiczne o różnorodnej budowie,większość z nich to białka;regulują i koordynują czynności różnych narządów;utrzymują stałość składu środowiska wewnętrznego organizmu;są czynne w bardzo małych stężeniach;jakakolwiek zmiana ich ilości we krwi zakłóca równowagę fizjologiczną organizmu,co prowadzi do choroby;ich działanie jest swoiste-poszczególne hormony wywierają wpływ ...

Co to jest mapa?

SKALA MAPY(S)-matematyczny stosunek 2liczb:odległości na mapie(d)do odp. GEOGR-kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka zerowego i półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany pkt.

Co to jest produkt?

Cykl życia produktu: okres przebywania produktu na rynku od momentu jego wejścia na rynek do momentu wycofania.

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Zarzuca Bogu, że nie jest miłością a tylko mądrością. Wziął na swe barki ogromny ciężar, grzech odkupił nie samym cierpieniem, a twórczym, owocnym działaniem i dlatego w chwili śmierci urasta do rangi świętego.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Pojęcie patriotyzmu, rozróżnienie patriotyzmu czasu wojny i czasu pokoju, kształtowanie się tego pojęcia począwszy od średniowiecznego etosu rycerskiego.

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Pomijając paradoks faktu, że ludzie ci, wrogowie znaleźli się w jednej celi, zaistniała dzięki temu niebywała możliwość zbliżenia się do słynnego zbrodniarza SS.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów. Żeromski utożsamia się z tymi, którzy zauważają potrzebę zmiany, z tymi, którzy są gotowi do walki, działania, nie bacząc na swoje prywatne sprawy.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

, nie tyle istotne jest zalegalizowanie związku w odpowied–nim urzędzie, co uczucia, które decydują o jego trwałości i szczę–ściu.

Wstęp do motywu cierpienia

Miał plany osuszenia stawów, które były źródłem chorób miejscowej ludności, lecz nie znalazł poparcia u właścicieli Cisów. Gdzie są granice ludzkiej godności, kiedy nawet po śmier ci człowieka ciało jego jest poniewierane?

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

W Moralności pani Dulskiej autorka ostro krytykuje hipokryzję, obłudę i ciasnotę horyzontów mieszczuchów.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył Mojżeszowi na górze Synaj, stanowiły i stanowią nadal trzon moralności chrześcijańskiej, zbiór podstawowych praw, wyznaczników co dobre, a co złe.