Posłowie na Sejm Republiki Litewskiej 2004-2008

Czytaj Dalej

Omów krótko najważniejsze reformy WP Rolnej w latach 2004 - 2008

najważniejszym elementem reformy -  UPROSZCZENIE WPR - potrzebne ze względu na coraz większy stopień skomplikowania mechanizmów poszczególnych rynków rolnych

silniejsze powiązanie produkcji rolnej z potrzebami rynku - efektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności...

System ulg i zwolnień w polskim systemi podatkowym na rok podatkowy 2008

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2008roku: wymień i opisz rodzaje ulg, odliczeń oraz progi podatkowe. Spis treści: I. Progi podatkowe 1 II. Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym 1 1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem 1 2. Ulga rehabilitacyjna 1 3. Ulga na Internet 2 4. Ulga pro-rodzinna 3 5. Darowizna 3 A. Darowizny na cele pożytku publicznego 3 B. Darowizny na cele kultu religijnego 3 C. Darowizny na cele krwiodawstwa 4 D. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na ...