Posłowie X kadencji 1989-1991

Czytaj Dalej

Wybory tranzycyjne (1989 - 1991) - ich wyniki i znaczenie

WYBORY TRANZYCYJNE (otwierające, założycielskie) – pierwsze elekcje zorganizowane po uzyskaniu przez ogół obywateli podstawowych swobód politycznych i jednocześnie umożliwiające dokonanie negatywnej oceny rządzących partii komunistycznych. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest wynikiem paktu politycznego...