Posłaniec Warmiński

Czytaj Dalej

Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

LIDZBARK WARMIŃSKI i literatura

LIDZBARK WARMIŃSKI, miasto w woj. olsztyńskim, nad Łyną. Prawa miejskie uzyskał 1308; od 1350 jest rezydencją biskupów warm.; 1466-1772 należał do Polski. W okresie tym doszedł do rozkwitu i znaczenia. Siedzibą biskupów pol. był gotycki zamek z XIII-XTV w. (w XVII w. J.S. Wydżga wybudował na...

LIDZBARK WARMIŃSKI

Miasto nad Łyną w woj, olsztyńskim, dawny gród pruski w Pogezanii; w 1241 stał tu już zamek krzyżacki; prawa miejskie w 1308; w systemie murów obronnych 3 kanały; od 1350 siedziba biskupów, przeniesiona z Fromborka, zwana Heilsberg; w XIV w. otoczony murami; w latach 1466-1772 należał do Polski, później...

BISKUPIEC, Biskupiec Reszelski, Biskupiec Warmiński

Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej.Najmłodsze z tzw. miast warm., miało zamek biskupi wymieniany1389, zburzony podczas wojny 13-letniej (1454-66);

miastolokował 1395 bp H. Sorbom. Kościół par. św. Jana Chrzcicielaistniejący przed lokacją miasta, kilkakrotnie niszczonyprzez pożary i wojny...

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

W 1749 r. w bibliotece biskupiej na zamku w Lidzbarku odkryto bezcenny rękopis Galla Anonima - najstarszą kro­nikę dziejów Polski.

To obok Malborka jeden z najlepiej zachowanych zamków gotyckich w Polsce. Został wzniesiony w drugiej polowie XIV wieku (1348-1400) na miejscu wcześniejszej budow­li...

Lidzbark Warmiński

Miasto powiatowe w pn. części Pojez. Olsztyńskiego, nad Łyną i uchodzącą do niej Symsarną. 18 tys. mieszkańców. Dawny gród pruski Lecbark w 1241 zagarnięty przez Krzyżaków, w 1251 przekazany biskupowi warmińskiemu Anzelmowi. Prawa miejskie w 1308. Dawna stolica Warmii, w XV-XVIII w. rezydencja...

DOBRE MIASTO, m. na Mazurach na drodze z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego

5 VI 1807 doszło tu do starcia między wojskami ros. a franc. korpusem Neya. W początkach VI 1807 Bennigsen przystąpił do realizacji swego strategicznego planu polegającego na izolowaniu i niszczeniu kolejnych korpusów franc., które do tej pory pozostawały na leżach zimowych.

Skoncentrował swe wojska w...

LIDZBARK WARMIŃSKI, m. na Mazurach, nad rz. Łyną

Gdzie 10 VI 1807 doszło do bitwy między kaw. Murata i korpusem Soulta a głównymi siłami ros. pod komendą Bennigsena. Po krótkotrwałej ofensywie w pościgu za korpusem Neya Rosjanie, obawiając się oskrzydlenia, wycofali się do obozu warownego pod L.W., gdzie Bennigsen skoncentrował 90 tys. żoł. 10 VI...