Posągi Buddy w Bamian

Czytaj Dalej

Życie Gotamy Buddy

W Indiach istniało wtedy rozpowszechnione wierzenie,  że co jakiś okres czasu Mądrość schodzi na ziemię i wciela się w wybraną jednostkę, którą nazywano Budda. Serce ludzkie zawsze więcej garnie się do opowieści cudownej niż do moralnego wysiłku, i Gotama Budda stał się bardzo cudowny.

Posag – rodzaje ustanowienia i sposoby

Posag (dos) – majątek wniesiony mężowi ze strony kobiety w związku z zawarciem małżeństwa. Posag służył przede wszystkim do tego, aby ulżyć mężowi w ponoszeniu onera matrimonii. Miał zabezpieczać trwałość małżeństwa.

W zależności od źródła jego pochodzenia wyróżniamy:

dos...

BUDDA

Głosi ona, że cierpienie jest nieodłączne od istnienia, które jest złem, że główną przyczyną cierpienia jest pożądanie, które można poskromić dyscypliną buddyjską; jej ostateczną nagrodą jest nirwana (zob.

POSAG

Kapitał a. majątek wnoszony do małżeństwa przez żonę w dawnych społeczeństwach rolniczych uzupełniony przez wyprawę (zob.); por. Wiano.

Choćby koza biała, byle posag miała dawne przysł. Choćbyś była jako gwiazda, bez posagu za nic każda, choćbyś była jako miesiąc, bez posągu za mąż nie...

Budda - Buddyzm

Buddy nie czci się jako boga, jednak oddaje się cześć jego posągom, wokół których skupiają się praktyki religijne buddystów i które rozpowszechnione są na całym obszarze panowania buddyzmu.

BUDDA, właśc. Siddhartha Gautama

i oddawać mucześć boską (bhagawan); fakt ten w buddyzmie późniejszym(zw. Sluszkiewicz, Budda, w: Od Mojżesza do Mahometa, Wwa 1969, 83-129; A. i rozprzestrzeniłysię we wszystkich krajach będących w zasięgu oddziaływaniabuddyzmu.

BUDDE, Buddeus JOHANN FRANZ

ur. 25 VI 1667 w Anklamna Pomorzu Zach. (NRD), zm. 19 XI 1729 w Gotha (Turyngia),Ewang. filozof i teolog.

Był synem pastora luterańskiego; studia filoz. odbywał 1685--87 w Wittenberdze, po czym został wykładowcą na wydzialefiloz.; 1689 udał się do Jeny, gdzie studiował historię powsz.;powołany 1692 na...

Kolos, olbrzymi posąg

Nadnaturalnej wielkości posąg (przede wszystkim bogów lub władców), który symbolizuje siły nadnaturalne (np. siedzące posągi w Abu Simbel lub Kolos z Rodos, jeden z siedmiu cudów świata).