Posąg Zeusa w Olimpii

Posąg Zeusa w Olimpii

Czytaj Dalej

Posag – rodzaje ustanowienia i sposoby

Posag (dos) – majątek wniesiony mężowi ze strony kobiety w związku z zawarciem małżeństwa. Posag służył przede wszystkim do tego, aby ulżyć mężowi w ponoszeniu onera matrimonii. Miał zabezpieczać trwałość małżeństwa.

W zależności od źródła jego pochodzenia wyróżniamy:

dos...

POSAG

Kapitał a. majątek wnoszony do małżeństwa przez żonę w dawnych społeczeństwach rolniczych uzupełniony przez wyprawę (zob.); por. Wiano.

Choćby koza biała, byle posag miała dawne przysł. Choćbyś była jako gwiazda, bez posagu za nic każda, choćbyś była jako miesiąc, bez posągu za mąż nie...

ZEUS

Głównym miejscem kultu Zeusa obok Dodony była Olimpia. Zeus zamieszkał na Olimpie i stał się panem nieba, Posejdon zawładnął morzami, a Hades światem podziemnym. ) Fidiasza, Olimpia, świątynia Zeusa; zob.

Kolos, olbrzymi posąg

Nadnaturalnej wielkości posąg (przede wszystkim bogów lub władców), który symbolizuje siły nadnaturalne (np. siedzące posągi w Abu Simbel lub Kolos z Rodos, jeden z siedmiu cudów świata).