Porwanie córek Leukippa

Porwanie córek Leukippa

Porwanie córek Leukippa – obraz autorstwa flamandzkiego malarza Rubensa, wykonany przy współudziale ucznia Antona van Dycka, który namalował konia. Obraz jest różnie datowany przez badaczy, którzy czas jego powstania sytuują w drugim dwudziestoleciu XVII wieku (np. w latach 1615-1618, 1619-1620).

Czytaj Dalej

PORWANIE

Porwanie Europy zob. Porwanie. Porwanie Hippodamii zob. Porwanie Persefony (Prozerpiny) zob. Porwanie Sabinek zob.

Zasada poetyckiego konceptu w 'Smutnych zabawach' Wacława Potockiego

Smutne zabawy wydają się być cyklem prawie zupełnie zapomnianym przez badaczy literatury staropolskiej. O ich istnieniu wspominają tylko bardziej szczegółowe biogramy Potockiego, niewiele więcej mówią o nich autorzy dzieł historycznoliterackich z zakresu tej epoki. Jan Malicki w Pisał się z Potoka pisze jedynie, że Smutne zabawy powstały jako część większej grupy utworów (obok Pieśni albo trenów i Periodów) stworzonych po niespodziewanej śmierci dwojga dzieci poety,

Motyw córki w literaturze

Córka - W stosunku do rodziców dziecko płci żeńskiej. Słowa używa się m.in. w połączeniach: rodzona, chrzestna, wyrodna, przybrana.

Biblia (ST) - 1) Po zniszczeniu Sodomy przy życiu pozostał tylko Lot i jego córki. Zamieszkali w górach. Aby zapewnić sobie potomstwo, córki w czasie dwóch kolejnych nocy...

Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)

“Pieniądz”. Słowo to towarzyszy ludziom kilka tysięcy lat. Papierki z wydrukowanymi liczbami, monety z nominałami - niby nic, ale bardzo wiele. Ludzie mówią, że pieniądze nie dają szczęścia. Nie mogę się z tym zgodzić do końca, ponieważ nie spotkałem naprawdę szczęśliwego człowieka, dla...

Pan Wołodyjowski

Postanowili również zatrzymać porwanego Azję. Następuje dramatyczny moment porwania.

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...

Treny J. Kochanowskiego obrazem ojcowskiej tragedii

Treny są cyklem 19 utworów podlegającym logicznej kompozycji składającej się z 5 części: - pochwały cnót i zalet zmarłej córki ; - demonstracji żalu ; - pocieszenia ; - napomnienia. Tren I jest poza tym układem stanowi bowiem wstęp zaczynający się od apostrofy „Łez Heraklitowych, lamentów i skarg...

Małżeństwo - Zakaz kazirodztwa

Najbardziej rozpowszechnionym i najsurowiej przestrzeganym warunkiem małżeń-stwa jest zbiór reguł, które zakazują związków między członkami tej samej rodziny. Są one znane jako reguły kazirodztwa i odgrywają dużą rolę w tworzeniu rodziny i regulowaniu pierwotnego pokrewieństwa. Kazirodztwo ma także...

GROBOWIEC TUTANCHAMONA - Informacje Ogólne

Na wstępie mojej pracy chciałabym poświęcić parę słów samemu Tutanchamonowi, władcy XVIII dynastii. Był on synem Echnatona, heretyka na tronie. O jego rodzicach nie wiadomo nic .Być może w żyłach Tutanchamona płynęła królewska krew i z tego powodu mógł on rościć pewne pretensje do tronu. Nie...

Religie Starożytnego Egiptu

Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan.

Plan :

1. Wprowadzenie.

a ) położenie

b ) warunki naturalne, klimat

c ) struktura władzy w państwie

2. Historia religii.

3. Najważniejsi bogowie.

a ) dziewiątka heliopolitańska

b ) ósemka hermopolitańska

4. Świątynie egipskie.

a ) wnętrze...

KRZYŻACY, powieść H. Sienkiewicza

Działalność Zakonu przedstawił w rozdziałach kreślących życie na pograniczu mazowiecko-krzyżackim, w tragedii rycerza Juranda ze Spychowa, któremu Krzyżacy zamordowali żonę, porwali córkę, a jego samego oślepili i okaleczyli.

CÓRKA

W staropolszczyźnie zazw. dziewka; córa, córka rzadkie, rozpowszechnione prawdop. dopiero pod wpływem czeskim (dcera).

Córka Chananejki (tj. Fenicjanki mówiącej po syryjsku) z okolic Tyru i Sydonu dręczona była, wg Biblii, Ew. wg Mat., 15, 21; Marka, 7, 24, przez diabła; jej pogańska matka prosiła...

POJATA, CÓRKA LEZDEJKI, albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny w 4 tomach

POJATA, CÓRKA LEZDEJKI, albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny w 4 tomach, powieść F. Bernatowicza, wyd. w Warszawie 1826, wielokrotnie wznawiana, tłum. na franc. i niem. (prawdop. również na ang. i ros.), przerobiona na dramat przez E. Derynga (1854). Autor sięgnął do epoki jagiellońskiej...

GRYFINA

ok. 1248-ok.1306, Córka Rościsława, bana Sławonii, w 1265-88 żona Leszka Czarnego.

W 1290 wzięła stronę króla czeskiego, Wacława II, a od 1300 przebywała na jego dworze w Pradze, opiekując się narzeczoną króla, Ryksą, córką Przemyśla II.

GRYZELDA

Grisilda, Grisildis, bohaterka tytułowa ostatniej opowieści ostatniego „dnia" Dekamerona (1350-55) Boccaccia. Wzór i męczennica cierpliwości i posłuszeństwa, kochająca żona wystawiana na próby przez despotycznego, obłędnie surowego męża. Gualtieri, margrabia z Saluzzo, ulegając prośbom swych poddanych...

WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry

WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry, powst. prawdop. 1854-55, wyst. w Krakowie 29 IX 1877, prwdr. w t. 8 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja rozgrywa się współcześnie w zamożnym dworze ziemiańskim; pewne jej elementy oparte zostały na autentycznej sytuacji w rodzinie barona Konopki...

SABINOWIE

Gdy Subinowie zorganizowali wreszcie wyprawę odwetową na Rzym, porwane Sabinki, które czuły się już żonami porywaczy i matkami ich dzieci, rozdzieliły wojowników i zmusiły do zawarcia pokoju. Porwanie Sabinek grupa z brązu (1579) Giovaniego da Bologna, Neapol, Mus.

Katarzyna Opalińska

 

- jedyna żona Stanisława Leszczyńskiego

Katarzyna urodziła się w 1680 roku. Była córką Jana Karola Opalińskiego i Zofii Anny Czarnkowskiej. Jej rodzina należała do najbogatszych i najbardziej wpływowych w Wielkopolsce.

Nic nie wiemy o szczegółach jej dzieciństwa. Sądząc jednak z tradycji...

ALOJZY GUANELLA bł.

ur. 19 XII 1842 w Fraciscio (pn. Włochy), zm. 24 X 1915 w Rzymie, Założyciel zgromadzeń zak. Sług Miłości i Córek Maryi od Opatrzności. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej;

wyświęcony na kapłana 1866, ze szczególną troską zajął się jako wikariusz, a potem proboszcz Savogny losem nędzarzy...

ANNA Św.

Matka NMP, patronka małżeństw, matek, wdów i żeglarzy. Mówią o niej —> apokryfy (Protoewangella Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza i inne); wg nich A. pochodziła z Betlejem z rodziny kapł., a rodzice jej mieszkali w dzielnicy Bezetha w Jerozolimie; jej małżonkiem był św. -> Joachim.

I. KULT — 1...