Portugalczycy

Portugalczycy

Czytaj Dalej

WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW. PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTKI

Początkowo kolonizację prowadziły dwa narody: Portugalczycy i Hiszpanie . W Ameryce Portugalczycy prowadzili kolonizację Brazylii natomiast Hiszpanie pozostałych terenów.

Pierwsze wyprawy odkrywcze Portugalczyków

W Afryce Portugalczycy zetknęli się z ist­niejącymi już państwami i choć oficjalnie obję­li te tereny we władanie, to jednak ich koloni­zacja ograniczała się do założenia paru uforty­fikowanych faktorii handlowych.

LOYAL LUSITANIAN LEGION, formacja armii ang. złożona z Portugalczyków

, niewielki oddział dragonów oraz 6-działo-wą baterię z Portugalczyków, którzy schronili się tu po rozpadzie ich armii kilka miesięcy wcześniej, kiedy Junot wkroczył do Portugalii.