Porażenie nerwu bloczkowego

Czytaj Dalej

Porażenie nerwu łokciowego (masaże)

Jeżeli polecić choremu utrzymywać mocno skrawek papieru pomiędzy kciukiem a wskazicielem, wówczas chory zgina kompensacyjnie paliczek dalszy kciuka za pomocą zginacza unerwionego przez nerw pośrodkowy, nie mogąc skorzystać z osłabionego mięśnia przywodziciela kciuka Porażenie nerwu łokciowego dzielimy na trzy okresy 1.

Porażenie nerwów obwodowych

Po operacyjnym połączeniu końców nerwów po kilku dniach (4) następuje proces reinnerwacji — wrastania włókien osiowych w osłonki Schwanna. Nerwy mają troficzny wpływ na stan czynnościowy mięśni.

Nerw bloczkowy (IV)

Jego aksony krzyżują się na poziomie wzgórków dolnych, wychodzą z mózgu grzbietowo, owijając się woków odnóg mózgu, przekracza (w ścianie) zatokę jamistą i dostaje się do oczodołu szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięsień skośny górny.

Porażenie nerwu łokciowego

Porażenie n. łokciowego: wypada tu czynność mm. międzykostnych, III i IV mm. glistowatych, m. przywodziciela kciuka, jak też m. zginacza łokciowego nadgarstka. Od mięśni międzykostnych jest uzależnione zginanie w stawach śródręczno-paliczkowych oraz prostowanie w stawach międzypa-liczkowych palca...

Porażenie nerwów twarzowego i trójdzielnego

Nerw trójdzielny jest V nerwem czaszkowym i składa się z trzech gałęzi, lerw oczny i nerw szczękowy są nerwami czuciowymi i unerwiają czuciowo /iększą część twarzy. Trzeci nerw żuchwowy jest nerwem czuciowo-ruchowym unerwia ruchowo mięśnie żwacze.

Zapalne albo usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

Rokowanie w drugim typie porażeń jest czasem niekorzystne, mimo intensywnego podawania antybiotyków i odbarczeniu nerwu twarzowego, ponieważ nerw jest zazwyczaj tylko częściowo reinerwowany i nie może wygoić się całkowicie.

Niedowłady i porażenia nerwów obwodowych

Najczęściej nie dochodzi do całkowitego przerwania nerwów i wówczas poprzez dozowanie impulsów nerwowych biegnących do oun wyzwalamy aktywację mięśni w porażonej kończynie, co przeciwdziała zanikom mięśni oraz przyspiesza proces regeneracji nerwów.

Dziecięce porażenie mózgowe

Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

Uszkodzenia porodowe.

Choroby przebyte w...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Metoda Kabata inaczej nazywana jest metodą proprioceptywnego toro­wania nerwowo-mięśniowego.

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Nerwy - Informacje ogólne

Nerwy czuciowe stanowia zbior wlokien neuronow czuciowych, nerwy ruchowe skladaja sie z wlokien neuronow ruchowych, a nerwy mieszane zawieraja oba rodzaje wlokien. Osrodek nerwowy stanowi skupienie komorek nerwowych, ograniczone od pewnego obszaru w osrodkowym ukladzie nerwowym, pelniacych jednakowa funkcje.

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

Kanał nerwu twarzowego

Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unerwienie stawów ręki pochodzi po stronie dłoniowej z nerwu międzykostnego przedniego (gałęzi nerwu pośrodkowego); po stronie grzbietowej głównie od nerwu międzykostnego tylnego (od nerwu promieniowego) i od gałęzi grzbietowej ręki nerwu łokciowego.

Nerwy mięśni

Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub rdzeniowych.

Naczynia i nerwy warg

Gałązki czuciowe warg są gałązkami nerwu trójdzielnego; wargę górną zaopatrują rozgałęzienia nerwu podoczodołowego wargę dolną — gałązki nerwu bródkowego do kątów ust dochodzą gałązki obu tych nerwów, jako też nerw policzkowy, a czasami również i gałązki nerwu usznego wielkiego ze splotu szyjnego.

Naczynia i nerwy policzków

Nerwy ruchowe mięśnia policzkowego pochodzą z nerwu twarzowego. Nerwem czuciowym błony śluzowej jest nerw policzkowy z trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego.

Naczynia i nerwy dziąseł

Nerwy, wszystkie czuciowe, pochodzą z nerwów zębodołowych.

Nerwy miazgi zębowej

Nie jest dotąd wyjaśnione, jak daleko sięgają one w głąb tych kanalików, jest jednak prawdopodobne, że włókienka nerwowe idą dalej wzdłuż włókien Tomesa i z nimi dostają się pod samo szkliwo, a nawet sięgają i do szkliwa w obrębie tzw. Bezrdzcnne włókna nerwowe układu współczulnegó towarzyszą naczyniom miazgi.