Porażenie nerwu bloczkowego

Porażenie nerwu bloczkowego - uszkodzenie IV nerwu czaszkowego powodujące osłabienie unerwianego przez ten nerw mięśnia skośnego górnego. Jako objaw izolowany występuje bardzo rzadko, najczęściej razem z uszkodzeniem nerwu VI lub III. Objawia się: Pacjent przechyla głowę w stronę przeciwną do porażenia kompensując podwójne widzenie. Objawy nasilają się np. przy schodzeniu po schodach albo...

Czytaj Dalej

Porażenie nerwu łokciowego (masaże)

Jeżeli polecić choremu utrzymywać mocno skrawek papieru pomiędzy kciukiem a wskazicielem, wówczas chory zgina kompensacyjnie paliczek dalszy kciuka za pomocą zginacza unerwionego przez nerw pośrodkowy, nie mogąc skorzystać z osłabionego mięśnia przywodziciela kciuka Porażenie nerwu łokciowego dzielimy na trzy okresy 1.

Masaż

Gałęzie krótkie unerwiają mięśnie ściany miedniczy Gałęzie długie: · nerw pośladkowy górny · nerw pośladkowy dolny · nerw skórny tylny uda · nerw sromowy · nerw guziczny · nerw kulszowy, który w swoim przebiegu dzieli się na: - nerw piszczelowy - nerw strzałkowy wspólny - nerw strzałkowy głęboki - nerw strzałkowy powierzchowny Nerwy międzyżebrowe Gałęzie ...

Porażenie nerwów obwodowych

Po operacyjnym połączeniu końców nerwów po kilku dniach (4) następuje proces reinnerwacji — wrastania włókien osiowych w osłonki Schwanna. Nerwy mają troficzny wpływ na stan czynnościowy mięśni.

Nerwy splotu lędźwiowego

Nerw biodrowo-pachwinowy odchodzi od pierwszej pętli splotu lędźwiowego, łączącej część dolną nerwu podżebrowego (Th12) z gałęzią brzuszną pierwszego nerwu lędźwiowego (L1).

MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Nerwy powstałe z przedniej warstwy splotu zaopatrują zginacze, nerwy powstałe z warstwy tylnej — prostowniki.

Naczynia i nerwy warg

Gałązki czuciowe warg są gałązkami nerwu trójdzielnego; wargę górną zaopatrują rozgałęzienia nerwu podoczodołowego wargę dolną — gałązki nerwu bródkowego do kątów ust dochodzą gałązki obu tych nerwów, jako też nerw policzkowy, a czasami również i gałązki nerwu usznego wielkiego ze splotu szyjnego.

Nerwy pęcherza

W łókna współczulne pochodzą z górnego odcinka rdzenia lędźwiowego (Th,,—L3) i dochodzą do pęcherza za pośrednictwem splotu podbrzusznego dolnego: włókna przy-wsp< 'Iczulne z 2—5 segmentu krzyżowego, drogą nerwów trzewnych miednicznych.

NERWY gruczołu tarczowego

Pozostałe włókna współczulne biegną jako samodzielne nerwy: ze zwoju szyjnego środkowego jako nerwy tarczowe środkowe oraz ze zwoju szyjno-piersiowego (dolnego) przeważnie jako jeden silniejszy nerw tarczowy dolny.

NACZYNIA I NERWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Czuciowe są włóknami rdzennymi dochodzącymi do naczyń z nerwów mózgowo-rdzeniowych (dendryty komórek pozornie jcdnobiegunowych zwojów rdzeniowych i mózgowych).

Stosunek tętnicy ramiennej do nerwów

Z nerwów kończyny górnej wspomnimy o tych, które są w bliższym stosunku topograficznym z tętnicą.

Nerwy czaszkowe

Porażenie tego nerwu powoduje odchylenie gałki ocznej ku górze i przyśrodkowo, widzenie podwójne przy patrzeniu w dół i przyśrodkowo V nerw trójdzielny – n. Uszkodzenie tego nerwu powoduje zez zbieżny VII nerw twarzowy – n.

Stymulacja noworodka metodą Vojty i NDT Bobath

Wskazaniami do stosowania metody Vojty: - zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej (między 3 a 6 miesiącem życia dziecka daje bardzo duże szanse całkowitego wyleczenia) - przepuklina oponowo - rdzeniowa - przepuklina mózgowo - rdzeniowa - porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych - skolioza wrodzona (osteogenna) i skolioza młodzieńcza - mózgowe porażenie dziecięce - neurogenne dysplazje stawów biodrowych - choroba Pertesa - zaniki ...

Objawy kliniczne typowych, najczęstszych uszkodzeń pni nerwowych kończyn

Bardzo poważnym następstwem uszkodzenia nerwów kończyny dolnej jest pozbawienie czucia powierzchniowego.

Szybki test dla nerwu promieniowego

Porażenie nerwu promieniowego powoduje niedowład mięśnia odwodziciela długiego kciuka (mięśnia proslow nika krótkiego kciuka) i brak nożliwości odwiedzenia kciuka.

Szybki test nerwu łokciowego

Wskazuje na porażenie nerwu łokciowego. Jeżeli niedowład nerwu łokciowego trwa długo, można zaobserwować znaczny zanik mięśni między 4 i 5 oraz l i 2 kością śródręcza.

Błonica

Uszkodzenia nerwów obwodowych dotyczą najwcześniej i najczęściej nerwów czaszkowych IX i X, czego wyrazem jest wylewanie się płynów przez nos, mowa nosowa, trudności w połykaniu; przedmiotowo stwierdza się niedowład lub porażenie podniebienia miękkiego.

CHOROBA HEINEGO-MEDINA

Niebezpieczna jest również postać mózgowa, którą cechują: niepokój, wzmożona pobudliwość ruchowa lub senność, zaburzenia świadomości, aż do zupełnej jej utraty, sztywność mięśni, wzmożenie odruchów fizjologicznych, porażenie różnych nerwów czaszkowych, drżenie mięśniowe i krótkotrwałe kurcze mięśni, rzadziej wyraźne drgawki.

Gdzie znajdują się i jaką rolę pełnią nerwy czaszkowe?

Wyróżniamy 12 par nerwów czaszkowych, zwyczajowo oznaczanych cyframi rzymskimi: I    nerw węchowy odpowiada za czucie powonienia, II    nerw wzrokowy - jest odpowiedzialny za przewodzenie bodźców wzrokowych, III    nerw okoruchowy oraz IV nerw bloczkowy i VI nerw odwodzący - są nerwami odpowiadającymi za ruchy gałki ocznej, V nerw trójdzielny ...

Jak jest zbudowany i jaką rolę pełni układ piramidowy?

Wyjątek stanowi część włókien nerwu VII (unerwiające dolną połowę twarzy) i całość nerwu XII, które otrzymują zaopatrzenie aksonalne jedynie ze strony ośrodków korowych (jednej) przeciwległej półkuli mózgowia; włókna te przed dotarciem do jąder nerwów czaszkowych przechodzą w całości na drugą stronę pnia mózgu - krzyżują się (Gołąb 1990).

Nerw udowy

Po jego stronie przyśrodkowej znajdują się: nerw płciowo-udowy, nerw zasłonowy i w zależności od występowania nerw zasłonowy dodatkowy, a po stronie bocznej: nerw skórny boczny uda. Nerw własny tętnicy udowej (łac.