Porażenie nerwu bloczkowego

Porażenie nerwu bloczkowego - uszkodzenie IV nerwu czaszkowego powodujące osłabienie unerwianego przez ten nerw mięśnia skośnego górnego. Jako objaw izolowany występuje bardzo rzadko, najczęściej razem z uszkodzeniem nerwu VI lub III. Objawia się: Pacjent przechyla głowę w stronę przeciwną do porażenia kompensując podwójne widzenie. Objawy nasilają się np. przy schodzeniu po schodach albo...

Czytaj Dalej

Porażenie nerwu łokciowego (masaże)

Jeżeli polecić choremu utrzymywać mocno skrawek papieru pomiędzy kciukiem a wskazicielem, wówczas chory zgina kompensacyjnie paliczek dalszy kciuka za pomocą zginacza unerwionego przez nerw pośrodkowy, nie mogąc skorzystać z osłabionego mięśnia przywodziciela kciuka Porażenie nerwu łokciowego dzielimy na trzy okresy 1.

Porażenie nerwów obwodowych

Po operacyjnym połączeniu końców nerwów po kilku dniach (4) następuje proces reinnerwacji — wrastania włókien osiowych w osłonki Schwanna. Nerwy mają troficzny wpływ na stan czynnościowy mięśni.

Nerw bloczkowy (IV)

Jego aksony krzyżują się na poziomie wzgórków dolnych, wychodzą z mózgu grzbietowo, owijając się woków odnóg mózgu, przekracza (w ścianie) zatokę jamistą i dostaje się do oczodołu szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięsień skośny górny.

Porażenie nerwu łokciowego

Porażenie n. łokciowego: wypada tu czynność mm. międzykostnych, III i IV mm. glistowatych, m. przywodziciela kciuka, jak też m. zginacza łokciowego nadgarstka. Od mięśni międzykostnych jest uzależnione zginanie w stawach śródręczno-paliczkowych oraz prostowanie w stawach międzypa-liczkowych palca...

Porażenie nerwów twarzowego i trójdzielnego

Nerw trójdzielny jest V nerwem czaszkowym i składa się z trzech gałęzi, lerw oczny i nerw szczękowy są nerwami czuciowymi i unerwiają czuciowo /iększą część twarzy. Trzeci nerw żuchwowy jest nerwem czuciowo-ruchowym unerwia ruchowo mięśnie żwacze.

Zapalne albo usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

Rokowanie w drugim typie porażeń jest czasem niekorzystne, mimo intensywnego podawania antybiotyków i odbarczeniu nerwu twarzowego, ponieważ nerw jest zazwyczaj tylko częściowo reinerwowany i nie może wygoić się całkowicie.

Niedowłady i porażenia nerwów obwodowych

Najczęściej nie dochodzi do całkowitego przerwania nerwów i wówczas poprzez dozowanie impulsów nerwowych biegnących do oun wyzwalamy aktywację mięśni w porażonej kończynie, co przeciwdziała zanikom mięśni oraz przyspiesza proces regeneracji nerwów.

Dziecięce porażenie mózgowe

Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

Uszkodzenia porodowe.

Choroby przebyte w...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Metoda Kabata inaczej nazywana jest metodą proprioceptywnego toro­wania nerwowo-mięśniowego.

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Nerwy - Informacje ogólne

Nerwy czuciowe stanowia zbior wlokien neuronow czuciowych, nerwy ruchowe skladaja sie z wlokien neuronow ruchowych, a nerwy mieszane zawieraja oba rodzaje wlokien. Osrodek nerwowy stanowi skupienie komorek nerwowych, ograniczone od pewnego obszaru w osrodkowym ukladzie nerwowym, pelniacych jednakowa funkcje.

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

Kanał nerwu twarzowego

Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unerwienie stawów ręki pochodzi po stronie dłoniowej z nerwu międzykostnego przedniego (gałęzi nerwu pośrodkowego); po stronie grzbietowej głównie od nerwu międzykostnego tylnego (od nerwu promieniowego) i od gałęzi grzbietowej ręki nerwu łokciowego.

Nerwy mięśni

Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub rdzeniowych.

Naczynia i nerwy warg

Gałązki czuciowe warg są gałązkami nerwu trójdzielnego; wargę górną zaopatrują rozgałęzienia nerwu podoczodołowego wargę dolną — gałązki nerwu bródkowego do kątów ust dochodzą gałązki obu tych nerwów, jako też nerw policzkowy, a czasami również i gałązki nerwu usznego wielkiego ze splotu szyjnego.

Naczynia i nerwy policzków

Nerwy ruchowe mięśnia policzkowego pochodzą z nerwu twarzowego. Nerwem czuciowym błony śluzowej jest nerw policzkowy z trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego.

Naczynia i nerwy dziąseł

Nerwy, wszystkie czuciowe, pochodzą z nerwów zębodołowych.

Nerwy miazgi zębowej

Nie jest dotąd wyjaśnione, jak daleko sięgają one w głąb tych kanalików, jest jednak prawdopodobne, że włókienka nerwowe idą dalej wzdłuż włókien Tomesa i z nimi dostają się pod samo szkliwo, a nawet sięgają i do szkliwa w obrębie tzw. Bezrdzcnne włókna nerwowe układu współczulnegó towarzyszą naczyniom miazgi.