Zasada nierozbudzania popędu płciowego

Naczelnym zadaniem) wychowania seksualnego młodzieży w naszych warunkach jest utrzymanie popędu płciowego w stanie możliwie najmniejszego napięcia do czasu, gdy wytworzą się u młodych ludzi odpowiednio silne hamulce rozumowe. Cały system wychowawczy zmierza do wyrobienia już w najwcześniejszych latach...

Czym jest popęd płciowy?

Pojęcie życia płciowego można rozumieć na wiele sposobów. Generalnie odnosi się ono do wszystkich aspektów zachowań, poglądów i odczuć mających związek z seksem. Z problematyką seksualności wiążą się ściśle także kwestie moralno-etyczne, czynniki psychologiczne i społeczne. Jeszcze w naszym...

Co to są popędy?

Dla psychologa popęd jest reakcją na nieprzyjemny bodziec. Jest to stan wywołany pragnieniem poradzenia sobie w jakiś sposób z sytuacją, która zagraża przetrwaniu. Wychodząc z takiego założenia psycholodzy behawioryści próbowali zmierzyć i badać popędy fizyczne. Okazało się, że takie popędy...

Co to jest popęd płciowy?

Ciekawym zjawiskiem leżącym pośrodku między popędami czysto psychologicznymi a społecznymi jest popęd płciowy. W świecie zwierząt, poza grupą naczelnych, popęd płciowy jest wyłącznie instynktowny, ściśle związany z poziomem hormonów płciowych we krwi. U ludzi popęd płciowy ma funkcję...

POPĘD

 

POPĘD gr. horme, hórmema; łc. impulsus, instindus naturalis; ang. instinct; fr. impulsion, pulsion, instinct; nm. Trieb

Termin używany zamiennie lub bli­skoznacznie z terminem -> „motyw" (I-I, 1-2), a nieraz także z terminem —> „in­stynkt" (1, 3,4).

psych. Stan pobudzenia organizmu będący niezbędnym...

Co to są popędy społeczne (potrzeby społeczne)?

Podczas gdy niektóre z ludzkich potrzeb, jak głód czy pragnienie, są związane z fizjologią, inne związane są z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Te ostatnie można określić jako popędy społeczne (niektórzy teoretycy nazywają je potrzebami społecznymi). Naukowcom udało się zdefiniować...

LIBIDO, popęd płciowy

Skłonność do kontaktu płciowego z osobnikami przeciwnej płci. U kręgowców i człowieka I. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych oraz hormonów płciowych wydzielanych przez jądra i jajniki. Pojawienie się l. wiąże się z dojrzewaniem płciowym i zwiększeniem syntezy estrogenów u samic, a...

Zasada nierozerwalności uczuć wyższych i popędu seksualnego

Wychowanie seksualne dąży do wpojenia młodzieży przekonania, że akt płciowy powinien być finałem głębokich przeżyć uczuciowych, które wiążą dwoje oddanych sobie ludzi. Tylko wtedy akt płciowy dostarcza maksimum rozkoszy.

Wszelkie stosunki płciowe bez związania uczuciowego są wyrazem...