Położenie części brzusznej moczowodu

Wzdłuż całego swego przebiegu moczowód leży zaotrzewnowo przy czym część brzuszna tak silnie skleja się z otrzewną ścienną, że usuwając ją z łatwością można równocześnie usunąć moczowód. Część brzuszna moczowodu leży na m. lędżwiowo-udowym i jego powięzi objęta luźną tkanką...

Położenie części miednicznej moczowodu

Z punktu widzenia topograficznego oprócz krótkiego odcinka śródściennego, o którym wspominaliśmy wyżej, w części miednicznej moczowodu możemy odróżnić odcinek ścienny (pars pariełalis) przylegający do ściany miednicy małej i odcinek trzewny (pars uisceralis) przylegający do pęcherza, choć...

Pęcherz moczowy-położenie

Pęcherz moczowy położony jest u dorosłego w miednicy ałej ku tyłowi od spojenia łonowego; u mężczyzny leży on do przodu od od-h tnicy, u kobiety między odbytnicę a pęcherz wsuwa się macica i pochwa.

Z narządów miednicy pęcherz położony jest więc najbardziej do przodu. Jest on również...

Położenie bańki nasieniowodu

Obie bańki położone przyśrodkowo od pęcherzyków nasiennych leżą miedzy dnem pęcherza a odbytnicą; biegną one zbieżnie ku podstawie gruczołu krokowego. Odcinek dna pęchcrza położony między obu bańkami i nic pokryty otrzewną przylega do ściany odbytnicy; jest to wspomniany już trójkąt odby...

Położenie i stosunki topograficzne pęcherzyków nasiennych

Pęcherzyki nasienne leżą nad tylną częścią gruczołu krokowego; ich powierzchnia przednia przylega do dna pęcherza moczowego łączno tkankowo z nim złączona; powierzchnia tylna w znacznej części przylega do odbytnicy, przedzielona tylko warstwą tkanki łącznej. Brzeg przyśrodkowy przylega do...

Położenie macicy

Macica objęta wielkim fałdem otrzewnej leży w środkowej części jamy miednicy między pęcherzem a odbytnicą. Jest ona położona przyśrodkowo od jajowodów, które uchodzą do niej prawie pod prostym kątem, powyżej pochwy, w którą przechodzi i poniżej pętli jelitowych spoczywających na jej...

Położenie pochwy

Pochwa położona jest w płaszczyźnie po-środkowej prawie w całości w miednicy małej, tylko stosunkowo bardzo krótki odcinek końcowy przebija przeponę moczowo-płciową; w pochwie możemy więc odróżnić długi odcinek śródmicdniczny (pars intrapelvina) i krótki — przeponowy (pars diaphragmalica). Do...

Położenie grasicy

Grasica leży w dolnym odcinku szyi (część szyjna) oraz w górno-przedniej części jamy klatki piersiowej (część piersiowa). Na szyi układa się ona tak jak gruczoł tarczowy do przodu od tchawicy. W klatce piersiowej leży w górnej części jamy śródpiersiowej przedniej, bezpośrednio ku tyłowi od...

Położenie gruczołu tarczowego

Gruczoł tarczowy zajmuje część przednią szyi, mniej więcej w jej dolnej połowie.

Jest on położony do przodu i bocznie od przewodu pokarmowego i oddechowego, między obu tętnicami szyjnymi wspólnymi, ku tyłowi od mięśni podgnykowych i blaszki przedtchawiczej powięzi szyjnej, która go...

Położenie gruczołów przytarczowych

Gruczoły przytarczowe leżą na powierzchni tylnej płata bocz-nego gruczołu tarczowego w pobliżu jego brzegu tylno-przvśrodkowrego, przeważnie w obszarze rozgałęzień t. tarczowej dolnej. Są one objęte luźną tkanką łączną powięzi tarczowej na zewnątrz od torebki gruczołu tarczowego. Czasem...

Położenie, kształt serca

U człowieka jak u wszystkich ssaków serce położone jest w części środkowej jamy klatki piersiowej, dokoła objęte workiem surowiczym, zwanym osierdziem. Położone tu w jamie przedniej śródpiersia między obu workami opłucnej znajduje się ono: powyżej przepony, która je oddziela od trzew jamy...

Położenie aorty brzusznej

Położona zewnątrzotrzewnowo aorta brzuszna z przodu i z boków otoczona jest znaczną ilością tkanki łącznej, wśród której leżą liczne zwoje i nerwy współczuł ne, jako też liczne węzły chłonne.

Od przodu do aorty brzusznej przylega trzon trzustki i ż. śledzionowa, poniżej część dolna...

Początek, przebieg, koniec, położenie TĘTNICY SZYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Z ogólnego kierunku przebiegu t. szyjnej wspólnej i t. szyjnej wewnętrznej t. szyjna zewnętrzna odchyla się przyśrodkowo i do przodu, biegnąc w kierunku kąta żuchwy. Dopiero w górnym odcinku w dole zażuchwowym objęta miąższem gruczołu przyusznego układa się bocznie od t. szyjnej wewnętrznej . U...

TĘTNICA PROMIENIOWA położenie

Tętnica promieniowa przebiega w bruździe promieniowej przedramienia (sulcus radialis anUbrachii) wzdłuż przyśrodkowego brzegu m. ramienno-promieniowego. Leży tu ona między tym mięśniem a m. nawrotnym obłym oraz zginaczem promieniowym nadgarstka. W przebiegu swym oprócz obu żył promieniowych oraz...

Tętnica krezkowa górna położenie

Tętnica krezkowa górna odchodzi z przedniego obwodu aorty na wysokości 1 kręgu lędźwiowego nieznacznie poniżej pnia trzew-nego. Między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej leży ż. śledzionowa, a poniżej t. krezkowej górnej, między nią a powierzchnią przednią aorty układa...

Tętnica biodrowa wspólna położenie

Do przodu obie tętnice przykryte są otrzewną oraz jelitami. Lewe naczynie krzyżuje t. krezkowa dolna. Naczynia jądrowe i jajnikowe obustronnie biegną bocznie od tt. biodrowych wspólnych. Moczowód lewy najczęściej krzyżuje koniec dolny t. biodrowej wspólnej, natomiast moczowód prawy — t. biodrową...

Przebieg i położenie tętnicy biodrowej wewnętrznej

Zstępując do miednicy małej t. biodrowa wewnętrzna kieruje się ku dołowi i nieco do tyłu. Do przodu od niej przebiega moczowód, a u kobiety leży również jajnik i lejek jajowodu; ku tyłowi towarzyszy tętnicy ż. biodrowa wewnętrzna i leży pień nerwowy lędźwiowo-krzyżowy oraz m. gruszkow:aty;...

Położenie tętnicy zasłonowej

W przebiegu swym t. zasłonowa z początku leży w miednicy małej, następnie zaś w kanale zasłonowym. W miednicy małej tętnica biegnie zaotrzewnowo. Bocznie przylega ona do powięzi zasłonowej pokrywającej zasłaniacz wewnętrzny; przyśrodkowo krzyżują ją: z tyłu moczowód, z przodu nasieniowód u...

Przebieg, położenie, koniec tętnicy sromowej wewnętrznej

Z początku na krótkiej przestrzeni t. sromowa wewnętrzna 1) biegnie w miednicy na pniach nerwowych splotu krzyżowego (pars peluina). Następnie 2) wychodzi ona z miednicy przez część dolną otworu kulszowego większego między m. gruszkowatym a m. guzicznym, przechodzi w głąb okolicy pośladkowej (n...

Przebieg, położenie tętnicy nadbrzusznej dolnej

T. nabrzuszna dolna biegnie wpierw skośnie przyśrodkowo, następnie kieruje się stromo ku górze. Leży ona z początku ku tyłowi od więzadła międzydołkowego, przyśrodkowo od pierścienia pachwinowego głębokiego; w tym miejscu krzyżuje ją od góry nasieniowód (u kobiety więzadło obłe macicy) przed...