Ojcowski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Ojcowski Park Narodowy jest położony w południowej części kraju, w województwie małopolskim, w odległości 16 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Park obejmuje doliny dwu niewielkich rzek - Prądnika i Sąspówki oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej.

Po...

Położenie geopolityczne Polski

Obecne terytorium Polski zostało ustalone po II wojnie światowej:

- granica zachodnia ustalona na konferencji w Poczdamie w 1945 roku i ratyfikowana w 1950 roku przez ówczesne NRD. W 1991 roku potwierdziło ją Zjednoczone Państwo Niemieckie. Nysa Łużycka, Odra, linia na zachód od Szczecina i Świnoujścia...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Położenie

Sudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Ciągną się od Gór Łużyckich na zachodzie do Bramy Morawskiej na wschodzie (ok. 300 km). Od północy linia uskoku brzeżnego oddziela Sudety od Przedgórza Sudeckiego...

Woliński Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim., w pobliży granicy polsko-niemieckiej. Obejmuje ochroną niezwykle cenną północno-zachodnią część wyspy Wolin w dzielnicy Pasa Nadmorskiego.

Wyspa Wolin to jeden z najbardziej...

Wyspa Wolin - POŁOŻENIE

Wyspa Wolin położona na skrzyżowaniu tras tranzytowych z północy na południe i z zachodu na wschód ma szansę na większe zainteresowanie turystów. Posiada czyste plaże, bazę gastronomiczną na wysokim poziomie, dobrą infrastrukturę wypoczynkową. Wiele wspaniałych i cennych obiektów architektury...

Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.

W III tys. Kreta zaludnia się przybyszami z Azji Mniejszej. Osiedlili się oni również na wyspach Morza Egejskiego...

Położenie prawne niewolników

Niewolnik to servus, mancipium lub po prostu homo, niewolnica – ancilla. Właściciel niewolnika to jego pan – dominus, a jego władza nad niewolnikiem zwie się potestas.

Niewolników w prawie rzymskim traktowano jak rzeczy. Był on instrumentum vocale. Właściciel miał wobec niewolnika vitae necisque potestas...

Co to jest obszar krytyczny, od czego zależy jego wielkość i położenie pod krzywą rozkładu statystyki testowej?

Jest to taki obszar przestrzeni próby, że jeśli wynik prób znajduje się w tym obszarze to sprawdzoną hipotezę zerową odrzucamy, jeśli natomiast wynik próby znajduje się poza tym obszarem to hipotezę H0 przyjmujemy (nie odrzucamy).

Proszę scharakteryzować związek między położeniem geograficznym państwa a panującym w nim ustrojem politycznym

W państwach mających granice naturalne, jak Islandia czy Szwajcaria, dominowały demokratyczne formy rządzenia w przeciwieństwie do państw o granicach geograficznie otwartych, jak np. carska Rosja, gdzie były rządy autokratyczne.

Położenie klasy robotniczej w Polsce współczesnej

Robotnicy dawniej byli krytycznie nastawieni do warunków panujących w firmie itp. Dziś robotnik boi się, nie krytykuje. Robotnicy często deklarują założenia działalności gospodarczej, przy czym nie zawsze przetwarza się to na sukces. Związki zawodowe:

w przedsiębiorstwach państwowych

w...

Położenie i torebka ślinianki podszczękowej

Ślinianka podszczękowa jest pokryta z zewnątrz powięzią szyi powierzchowną (blaszką zewnętrzną), mięśniem szerokim szyi i skórą. Jest ona położona, jak już wspomniano, w tylnej części trójkąta podżuchwowego pod przeponą jamy ustnej (m. żuchwo wo-gnykowym), objęta torebką...

Położenie gardła

Gardło, narząd nieparzysty i symetryczny, położone jest do przodu od kręgosłupa szyjnego.

Ku górze gardło przyczepia się do podstawy czaszki i przy czep ten skierowany ku nozdrzom tylnym ogranicza sklepienie gardła (fornix pkaryngis); ku dołowi gardło przechodzi w przełyk na wysokości dolnej granicy...

PIERWOTNE POŁOŻENIE CEWY JELITOWEJ I JEJ KREZKI

We wczesnych stadiach rozwojowych jelito ma postać: cewy ciągnącej się w prostym kierunku w płaszczyźnie pośrodkowej ciała. Cewa jelitowa wzdłuż całej swej długości połączona jest krezką grzbietową ze ścianą grzbietową jamy brzusznej i krezką brzuszną z brzuszną ścianą jamy brzusznej...

Położenie wątroby

Wątroba położona jest w górnej części jamy brzusznej. Przeważna część wątroby leży na prawo od płaszczyzny pośrodkowej, część znacznie mniejsza po stronie lewej. Wątroba wypełnia i) podżebrze prawe, 2} znaczną część okolicy nadpępcza i 3) górną część podżebrza lewego do linii...

Położenie przewodu wątrobnego

W całej swej długości przewód wątrobny przebiega w wię-zadle wątrobno-dwunastniczym. W obrębie wnęki krzyżuje się on przeważnie od przodu z gałęzią prawą tętnicy wątrobnej i tętnicą pęcherzykową; mniej więcej w 30% przypadków oba te naczynia leżą do przodu od przewodu wątrobnego. Po...

Przebieg, położenie i podział przewodu wątrobnego

Przewód żółciowy wspólny w przedłużeniu przewodu wątrobnego zdąża ku dołowi, w stronę lewą i ku tyłowi. Topograficznie można go podzielić na cztery odcinki: 1) Część naddwu-nastnicza przebiega w brzegu więzadła wątrobno-dwunastniczego po stronie prawej od tętnicy wątrobnej i do przodu od...

Położenie pęcherzyka żółciowego

Pęcherzyk żółciowy leży na powierzchni dolnej wątroby między płatem prawym a czworobocznym w dole pęcherzyka żółciowego (łoże pęcherzyka żółciowego), złączony z nim tkanką łączną wiotką. Otrzewna wątroby pokrywa jego wolną powierzchnię przerzucając się na poziomie pęcherzyka z płata...

Położenie płuc

Oba płuca położone są w jamie klatki piersiowej, ściany której ściśle przylegają do nich (p. dalej). Odgraniczone przeponą od trzew jamy brzusznej, płuco prawe i lewe przedziela w płaszczyźnie pośrodkowej szereg narządów tak jak i one położonych w klatce piersiowej. Narządy te położone...

Kształt i położenie więzadła płucnego

Między obu blaszkami surowiczymi więzadła płucnego, przednią i tylną, leży cienka warstwa tkanki łącznej łącząca obie blaszki, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych. Warstwa tkanki łącznej więzadła rozciąga się od ściany tylnej osierdzia  i od błony oskrzelowo-osierdziowej po...

Położenie miedniczki

Miedniczka i kielichy nerkowe położone są w zatoce nerkowej i przeważnie tylko wierzchołek miedniczki w przejściu w moczowód wy-scije z wnęki nerkowej. Miedniczka leży mniej więcej na wysokości wyrostka kolczystego i kręgu lędźwiowego czyli na poziomie przestrzeni między wyrostkami żebro-wvnii i i...