Położenie tętnicy piszczelowej

W swym przebiegu na goleni tętnica biegnie głęboko wzdłuż brzegu bocznego m. piszczelowego przedniego, który może uchodzić za mięsień towarzyszący tętnicy; tylko w dolnej części przylega ona bezpośrednio do kości piszczelowej nie oddzielona od niej mięśniem. Wzdłuż bocznego obwodu tętnicy u...

Położenie żyły szyjnen wewnętrznej

Stosunek do tętnic szyjnych. W górnej części swego przebiegu — w obrębie trójkąta t. szyjnej — ż. szyjna wewnętrzna biegnie wzdłuż boczno-tylnego obwodu t. szyjnej wewnętrznej . Im bardziej powrózek naczyniowy zbliża się do dolnego kąta trójkąta, tym bardziej żyła utraca swe położenie...

Położenie i ruch planet w Układzie Słonecznym

Do czasów Mikołaja Kopernika (1473 - 1543) sądzono, że centralne miejsce w Układzie Słonecznym zajmuje Ziemia. Przyjmowano geocentryczny model Wszechświata, opracowany w II w n.e. przez Ptolemeusza. Według tego modelu centrum Wszechświata zajmowała nieruchoma Zie­mia, wokół której krążyły po sferach...

Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

1.Położenie : polska położona jest:

na półkuli północnej i wschodniej

w środkowej Europie

na szlakach komunikacyjnych państw europejskich ( z zachodu na wschód)

między Karpatami a Bałtykiem

w dorzeczu Wisły i Odry

w środkowej części niżu europejskiego ( 91%...

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks Puszcza Kampinoska. Takie...

Położenie dwunastnicy

Podobnie jak kształt, również położenie dwunastnicy jest bardzo zmienne.

W pozycji leżącej na grzbiecie część górna dwunastnicy pod-kowiastej zazwyczaj rozpoczyna się nieco na prawo od trzonu i kręgu lędźwiowego. Jeżeli żołądek jest średnio lub silnie wypełniony, część górna przebiega...

Położenie jelita ślepego

W wielu przypadkach jelito ślepe zwisa swobodnie nad brzegiem miednicy małej, a nawet może zstępować do miednicy małej i stykać się czy to z pętlami miednicznymi jelita cienkiego, czy z narządami miednicy. Stosunki te tłumaczą się tym, że jelito ślepe zazwyczaj jest całkowicie pokryte...

Położenie i przebieg okrężnicy esowatej

Okrężnica esowata ma zazwyczaj kształt poziomej litery S; część początkowa (ramię okrężniczc) leży w dole biodrowym lewym, część końcowa (ramię odbytnicze) wstępuje do miednicy małej kierując się z lewa na prawo (u mężczyzny między pęcherzem a odbytnicą, u kobiety między macicą a...

Wzajemne położenie poszczególnych części pęcherza

W pionowej postawie  prawidłowym położeniu miednicy ujście wewnętrzne cewki moczowej stanowi najniższe miejsce dna: w tym położeniu więc bez skurczu mięśniówki pęcherza — jeżeli cewka jest otwarta — mocz może swobodnie odpływać z pęcherza. Wtedy tylko kiedy część tylna dna uchyłkowato jest...

Położenie 4 ujść serca

Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe. Ze wszystkich 4 ujść ujście żylne lewe leży najbardziej ku tyłowi. Powyżej ujść żylnych...

Położenie jam serca

W związku z asymetrią serca wszystkie cztery jamy przyjmują oczywiście asymetryczne położenie, o czym wspominaliśmy poprzednio. W ostatecznym położeniu komora prawa leży najbardziej do przodu oraz więcej ku dołowi niż oba przedsionki; komora lewa układa się najbardziej na lewo oraz ku dołowi i...

Położenie tętnicy udowej

T. udowa razem z towarzyszącą jej żyłą po wyjściu z rozstępu naczyń w otoczeniu tkanki łącznej układa się w dole biodrowo-łonowym. Tętnica i żyła zachowują tu swe wzajemne położenie, jakie miały w rozstępie naczyń. Po stronie bocznej leży tętnica, przyśrodkowo żyła i oba te twory są...

Tętnica grzbietowa stopy położenie

T. grzbietowa stopy leży na więzadłach i kościach grzbietu stopy przykryta skórą i powięzią oraz u góry dolnym ramieniem troczka dolnego prostowników. W związku ze swym stosunkowo powierzchownym położeniem i twardym podłożem tętno naczynia jest wyraźnie wyczuwalne, a w przypadkach zranienia...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POŁOŻENIE LUDNOŚCI PODDAŃCZEJ

 

Proces przekształcania się warunków życia ludności chłopskiej odbywał się powoli i przed wiekiem XII nie miał szerszego zasięgu. Do tego czasu sytuacja tej klasy była wyjątkowo ciężka. Utraciwszy własność ziemi i zeszedłszy do roli jej użytkownika, stała się ona zależna od pana feudalnego...

Położenie ciała

położenie ciała; pozycja ciała; zes­pół parametrów opisujących położe­nie ciała w przestrzeni.

Położenie klasy robotniczej

Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Klasa ta składał się z drobnych rzemieślników, pracowników manufaktur, ludności wiejskiej i zdeklasowanej szlachty. Sytuacja...

Które miary położenia opisują przeciętny poziom zjawiska w badanej zbiorowości?

Przeciętny poziom wartości cechy opisują miary położenia takie jak:

średnia arytmetyczna

mediana Me

dominanta

Mediana – wartość środkowa; wartość jednostki statystycznej dzielącej zbiorowość statystyczną na 2 części tak, że połowa jednostek zbiorowości charakteryzuje się...

Cechy położenia urzędników

Klasa średnia niższa – położenie urzędnika jest kategorią odrębną, gdyż nie można tego sprowadzić tylko do dochodów. W socjologii odróżnia się tę kategorię jako praca manualna i nie manualna (manipulacja ideami, wartościami).

Ktoś z wykształceniem wyższym może pracować fizycznie (za względu...

Położenie mięśni

Pod względem położenia odróżniamy mięśnie powierzchowne lub skórne i mięśnie głębokie lub szkieletowe. Mięśnie skórne (musculi cutcinei*) są położone bezpośrednio pod skórą i przyczepiają się do niej jednym lub obu swymi końcami Mięśnie skórne silnie rozwinięte u wielu zwierząt, u...