Pólko (baza harcerska)

Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko - baza obozowa hufca ZHP Bydgoszcz - Miasto, położona nad Kanałem Lateralnym, odnogą Zalewu Koronowskiego. Historia ośrodka się 1966 roku, a stałe zabudowania powstały na początku lat siedemdziesiątych. Od 1993 r. rokrocznie odbywają się w Pólku zloty Hufca Bydgoszcz-Miasto.

Czytaj Dalej

Co to jest baza danych?

# Co to jest baza danych? # Wymień rodzaje baz danych i je krótko scharakteryzuj. # Co to jest relacyjna baza danych? # Wymień i scharakteryzuj obiekty MS Access (np. tabele). # Co to jest klucz podstawowy (główny) w bazie danych? # Co to jest klucz obcy w bazie danych? BAZA DANYCH Baza danych to zbiór kartotek i informacji, które można przetwarzać za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Multimedialne bazy danych zawierają pola różnorodnego typu: numeryczne,

HARCERSTWO - PROGRAM

Celem h. jest samowychowanie, realizowanew systemie zastępowym; kilka zastępów tworzy drużynęprowadzoną przez drużynowego - instruktora; formami pracysą zbiórki, gawędy, wycieczki, ćwiczenia polowe, obozownictwoi zdobywanie stopni harcerskich. Terminologię skautowąspolszczyli E. Piasecki i M. Schreiber w...

Recenzja książki o wychowaniu

Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku”, autorem tej wspaniałej ksiązki jest Wojciech Hauser, która została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Książka została wydana, jak już wcześniej wspomniałem w 1998r, było to wtedy 80-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla tych, co służbę uznali za życiowy drogowskaz. Głównym powodem, mojej pracy na temat tej książki jest to,

Charakterystyka programu ACCESS

Access jest systemem zarządzania bazami danych, działającym w środowisku WINDOWS. Dzięki specyficznej organizacji bazy danych w postaci jednego pliku o rozszerzeniu .mdb Access oferuje znacznie bogatsze konwencje dotyczące nazewnictwa obiektów bazy danych niż systemy, w których pojedynczym obiektom odpowiadają osobne pliki. Został on pomyślany tak, aby pomagać w zbieraniu, odzyskiwaniu i prezentowaniu danych. Access oferuje użytkownikom sześć zasadniczych rodzajów obiektów ...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

Informacja i komunikowanie się stanowi podstawę funkcjonowania organizacji. To banalne twierdzenie wyjaśnia przyczynę umieszczenia funkcji gromadzenia informacji na czele listy zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi. W przedsiębiorstwach, w których została przekroczona pewna minimalna liczba...

Motyw matki Polki

 

Motyw matki Polki

Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po porodzie (a nawet przed) staje się troska o dobre i wygodne życie własnego dziecka. Czasem bywa tak, że...

CHINDITS (Czinditsi) - komandosi

Nazwa alianckich grup komando­sów (Long Rangę Penetration - da­lekosiężnej penetracji) dowodzo­nych przez Orde *Wingate'a, wal­czących w *Birmie, na tyłach wojsk japońskich; wywodziła się z bir­mańskiej nazwy chinthe oznaczają­cej kamiennego uskrzydlonego lwa broniącego buddyjskich świątyń. Wingate...

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Są one daleko idący ograniczeniem zwierzchnictwa terytorialnego, rozpowszechnione po II wojnie światowej.

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół...

Drugi okres wczesnego dzieciństwa: okres niemowlęcy

Drugi etap rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa trwa około roku, jest to okres niemowlęctwa. Podstawowe zadanie tego okresu to nawiązanie bliskiej więzi przynajmniej z jedną osobą i osiągnięcie takiego poczucia pewności (zaufania do tej osoby), które umożliwia zniesienie jej nieobecności najpierw na...

Antarktyda - BAZY POLARNE

Pierwsze bazy polarne na Antarktydzie powstały na przełomie wieków XIX i XX. Niewiele już dzisiaj z nich zostało. Jeden z najstarszych takich obiektów znajduje się nad wschodnim brzegiem Morza Rossa. To barak ekspedycji australijskiej z 1899 roku, która jako pierwsza przezimowała na kontynencie. Jej...

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł chemiczny należy do nowoczesnych gałęzi przemysłu, ponieważ decyduje on o modernizacji, rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Kraje, gdzie przemysł chemiczny rozwija się najlepiej określane są jako potęgi przemysłowe świata. W Polsce jednak przemysł chemiczny rozwija się w mniejszym tempie...

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

Baza surowcowa:

- węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją...

Bliski Wschód po II wojnie światowej

Bliski Wschód to obszar rozciągający się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie. Na bliksowschodnią sytuację polityczną miały wpływ decyzje, które zapadały w Europie i ambicje mocarstwowe Wielkiej Brytanii i Francji. Układ polityczny, jaki...

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji

- Relacyjna baza danych - Dane przechowywane są w różnych tabelach – według tematu lub zadania, ale są powiązane i można je łączyć w określony sposób (zbiór relacji).

- Relacja jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego wszystkich atrybutów opisujących encje.

- Schemat relacji R(A1, A2, .., An)

– R –...

Pólka żołądkowe

Pólka żołądkowe (areae gastricae). O ile wyżej opisana grubsza rzeźba wytwarza się głównie, choć nie wyłącznie, pod wpływem błony mięśniowej, o tyle delikatniejsza rzeźba, tzw. pólka żołądkowe, są uzależnione tylko od blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae). Rzeźba ta...

Bazy kosmiczne

Bazy kosmiczne rozmieszczone w innych częściach Układu Sło­necznego będą mogły zaopatrywać ludzkość w surowce po wyczerpa­niu złóż ziemskich. Ludzie będą mogli mieszkać w pozaziemskich koloniach także wtedy, gdy nie będą mogli żyć na Ziemi. Nasza planeta nie będzie w stanie w...

Tworzenie marketingowej bazy danych

Większość przedsiębiorstw jeszcze nie stosuje marketingu opartego na bazach danych, który jest o wiele bardziej złożony od prostego marketingu bezpośredniego. Marketing ten posługuje się technologią bazy danych oraz wyszukanymi technikami analitycznymi łącząc to z metodami marketingu bezpośredniego...

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku (inc.: „O matkoPolko! gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. Mickiewicza (11 zwrotek 4-wersowych),powst. wg autografu w sztambuchu E. Ankwiczówny,ogł. przez W. Bełzę 1891, „na drodze do Genui", tj. 11-14 VII1830; prwdr. w „Gońcu...