Pólko (baza harcerska)

Czytaj Dalej

Motyw matki Polki

 

Motyw matki Polki

Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po porodzie (a nawet przed) staje się troska o dobre i wygodne życie własnego dziecka. Czasem bywa tak, że...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Są one daleko idący ograniczeniem zwierzchnictwa terytorialnego, rozpowszechnione po II wojnie światowej.

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół...

Antarktyda - BAZY POLARNE

Pierwsze bazy polarne na Antarktydzie powstały na przełomie wieków XIX i XX. Niewiele już dzisiaj z nich zostało. Jeden z najstarszych takich obiektów znajduje się nad wschodnim brzegiem Morza Rossa. To barak ekspedycji australijskiej z 1899 roku, która jako pierwsza przezimowała na kontynencie. Jej...

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł chemiczny należy do nowoczesnych gałęzi przemysłu, ponieważ decyduje on o modernizacji, rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Kraje, gdzie przemysł chemiczny rozwija się najlepiej określane są jako potęgi przemysłowe świata. W Polsce jednak przemysł chemiczny rozwija się w mniejszym tempie...

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

Baza surowcowa:

- węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją...

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji

- Relacyjna baza danych - Dane przechowywane są w różnych tabelach – według tematu lub zadania, ale są powiązane i można je łączyć w określony sposób (zbiór relacji).

- Relacja jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego wszystkich atrybutów opisujących encje.

- Schemat relacji R(A1, A2, .., An)

– R –...

Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?

Relacje między danymi

łatwa możliwość aktualizacji tabel

łatwa możliwość modyfikowania tabel

szybsza możliwość pozyskania danych

Język do pozyskiwania informacji

Ułatwienia wpisywania

Problemy z aktualizacją danych

Wyciąganie danych

Powtarzanie...

Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji (relacyjne bazy danych)

Związek ogólny niesprecyzowany: Student (ma zajęcia) <-->Wykładowca (uczy)

Związek 1 do 1: Pracownik kieruje tylko jednym działem. Dział ma tylko jednego pracownika. Pracownik <--> Dział

Związek 1 do wielu: Pracownik może kierować wieloma działami. Dział może mieć tylko jednego...

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami

Normalizacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia anomalii wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów.

Polega na podziale tabeli na szereg mniejszych przy spełnieniu odpowiednich warunków:

Każde pole zawiera informację elementarną

każde z pól nie wchodzących w skład klucza zależy od...

Czym są tabele i jaka jest ich rola w aplikacji bazy danych

Tabela (ang. Table) to odseparowane od siebie dane zorganizowane w wierszach i/lub kolumnach tworzących siatkę. W przetwarzaniu tekstów i małej poligrafii tabele ułatwiają interpretację zamieszczonych w nich informacji.

Z kolei w dokumentach HTML tabele wykorzystywane są do odpowiedniego wizualnego...

Pólka żołądkowe

Pólka żołądkowe (areae gastricae). O ile wyżej opisana grubsza rzeźba wytwarza się głównie, choć nie wyłącznie, pod wpływem błony mięśniowej, o tyle delikatniejsza rzeźba, tzw. pólka żołądkowe, są uzależnione tylko od blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae). Rzeźba ta...

Bazy kosmiczne

Bazy kosmiczne rozmieszczone w innych częściach Układu Sło­necznego będą mogły zaopatrywać ludzkość w surowce po wyczerpa­niu złóż ziemskich. Ludzie będą mogli mieszkać w pozaziemskich koloniach także wtedy, gdy nie będą mogli żyć na Ziemi. Nasza planeta nie będzie w stanie w...

Tworzenie marketingowej bazy danych

Większość przedsiębiorstw jeszcze nie stosuje marketingu opartego na bazach danych, który jest o wiele bardziej złożony od prostego marketingu bezpośredniego. Marketing ten posługuje się technologią bazy danych oraz wyszukanymi technikami analitycznymi łącząc to z metodami marketingu bezpośredniego...

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku (inc.: „O matkoPolko! gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. Mickiewicza (11 zwrotek 4-wersowych),powst. wg autografu w sztambuchu E. Ankwiczówny,ogł. przez W. Bełzę 1891, „na drodze do Genui", tj. 11-14 VII1830; prwdr. w „Gońcu...

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku (inc.: „O matkoPolko! gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. Mickiewicza (11 zwrotek 4-wersowych),powst. wg autografu w sztambuchu E. Ankwiczówny,ogł. przez W. Bełzę 1891, „na drodze do Genui", tj. 11-14 VII1830; prwdr. w „Gońcu...

POLKA

Wirowy czeski taniec narodowy, w rytmie 2/4, tempie szybkim, powstały ok. 1830 w Czechach, wkrótce potem rozprzestrzeniony w Europie i Ameryce jako taniec towarzyski, tańczony do pocz. XX w. W stylizowanej formie wprowadzona do muzyki art. przez Bedricha Smetanę (np. Sprzedana narzeczona); z czes. pulka...

Baza danych

Charakterystyka

"Bazy danych" (ang. "R"elation "D"atabase "M"anagement "S"ystem) RDBMS- rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn inaczej danych o określonej budowie.baza danych jest modelowym ujeciem fragmentu rzeczywistości bedącego przedmiotem zainteresowania osób, instytucji,organizacji, firm...

Baza wiedzy

Charakterystyka

Jest to powszechnie przyjęta nazwa dla informatycznego narzędzia wspomagającego pracę pracowników pomocy technicznej różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych przez klientów firmy (użytkowników jej produktów)...