DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku (inc.: „O matkoPolko! gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. Mickiewicza (11 zwrotek 4-wersowych),powst. wg autografu w sztambuchu E. Ankwiczówny,ogł. przez W. Bełzę 1891, „na drodze do Genui", tj. 11-14 VII1830; prwdr. w „Gońcu...

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku (inc.: „O matkoPolko! gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. Mickiewicza (11 zwrotek 4-wersowych),powst. wg autografu w sztambuchu E. Ankwiczówny,ogł. przez W. Bełzę 1891, „na drodze do Genui", tj. 11-14 VII1830; prwdr. w „Gońcu...

POLKA

Wirowy czeski taniec narodowy, w rytmie 2/4, tempie szybkim, powstały ok. 1830 w Czechach, wkrótce potem rozprzestrzeniony w Europie i Ameryce jako taniec towarzyski, tańczony do pocz. XX w. W stylizowanej formie wprowadzona do muzyki art. przez Bedricha Smetanę (np. Sprzedana narzeczona); z czes. pulka...

Motyw matki Polki

 

Motyw matki Polki

Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po porodzie (a nawet przed) staje się troska o dobre i wygodne życie własnego dziecka. Czasem bywa tak, że...

Pólka żołądkowe

Pólka żołądkowe (areae gastricae). O ile wyżej opisana grubsza rzeźba wytwarza się głównie, choć nie wyłącznie, pod wpływem błony mięśniowej, o tyle delikatniejsza rzeźba, tzw. pólka żołądkowe, są uzależnione tylko od blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae). Rzeźba ta...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

POLKOM 400

POLKOM 400 - krajowy system obsługi wiadomości (1997 r.), które wymagają podwyższonego bezpieczeństwa przekazu. Oferta usługi POLKOM 400 jest skierowana do instytucji bankowych, administracji państwowej, policji, urzędów celnych, wojska, firm spedycyjnych oraz zajmujących się ochroną własności...

PÓŁKA Hodowlana

PÓŁKA Hodowlana— rama z listewdrewnianych wypleciona drutem lub sznurkiemoraz przykryta papierem; służy za legowisko dlagąsienic jedwabnika morwowego; półki hodowlaneumożliwiają lepsze wykorzystanie pomieszczeniawychowalni, a ponadto ułatwiają dostęp dogąsienic.

Półka siedzeniowa

półka siedzeniowa; tylnoprzyśrod­kowa część krawędzi -> leja kikutowego protezy uda względnie -> tulejki udowej protezy goleni lub -> ortezy kończyny dolnej, odpowiednio uksz­tałtowana, służąca do podparcia ma­sy ciała pod guzem kulszowym.

Półka zabezpieczająca

Powierzchnia pozioma pozostawiona na zboczu między skarpami w celu zwiększenia stateczności zbocza wyrobiska lub zwałowiska; → poziom zabezpieczający.