Polisa ubezpieczeniowa

Rodzaje W zależności od udziału w polisie elementu oszczędnościowego, polisy na życie dzielimy na dwie grupy: polisy ochronne polisy ochronno-oszczędnościowe W zależności od podziału oraz terminu wypłaty zgromadzonych środków ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe możemy podzielić na cztery kategorie: polisy kapitałowe polisy połączone z funduszem polisy rentowe polisy posagowe.

Polisa

Polisa generalna może występować w dwóch wariantach: jako polisa odpisowa lub jako polisa obrotowa.

POLIRYBOSOM, polisom

Jest to szereg rybosomów połączonych z jedną cząsteczką mRNA, rybosomy przypominają koraliki nanizane na nitkę. Jest aktywną jednostką w procesie biosyntezy białka, na terenie polirybosomu następuje łączenie odpowiednich aminokwasów w peptydy. Syntetyzuje wiele łańcuchów polipeptydowych na raz (1...