Polidaktylia

Polidaktylia

Czytaj Dalej

POLIDAKTYLIA

Występowanie większej niż normalnie liczby palców. Zjawisko to może być wywołane mutacją genomową, prowadzącą do zwiększenia liczby chromosomów. Zespół chorobowy Edwardsa, charakteryzujący się trisomią osiemnastego chromosomu, wywołuje między innymi polidaktylię.