,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

Po skończonej spowiedzi Gerwazy wybaczył mu, a gdy sędzia przeczytał ważną wiadomość dotyczącej Polski, ksiądz szczęśliwie zmarł z poczuciem wypełnienia swego posłannictwa Kolejnym przykładem pokory jest podmiot liryczny, którym może być autor x.

,,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

Po skończonej spowiedzi Gerwazy wybaczył mu, a gdy sędzia przeczytał ważną wiadomość dotyczącej Polski, ksiądz szczęśliwie zmarł z poczuciem wypełnienia swego posłannictwa Kolejnym przykładem pokory jest podmiot liryczny, którym może być autor x.

Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga

Człowiek, wychodząc od postawy pokory na początku świata, poprzez bunt i próbę tworzenia własnego, opartego na innych niż boskie wartościach, doszedł znowu – po załamaniu się jego własnej konstrukcji – do momentu, w którym może powiedzieć już tylko: Abba ratuj, nie wiem co robić.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw. Stosunek niektórych postaci kształtuje się na zasadzie pokory, inne wykazują stanowczy bunt w stosunku do Boga.

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Franciszek, pochodziła z zamożnej i znaczącej w Asyżu rodziny Favoroha di Offeduccio i Ortolany, opuściła dom rodzinny, by pójść w ślady Franciszka i realizować jego ideały : ubóstwa, miłości i pokory.

POKORA

W dawnym prawie polskim, zwł. na Śląsku, do XV w., akt publiczny upokorzenia się przestępcy, zazw. zabójcy, który błagał przedstawiciela pokrzywdzonego rodu o przebaczenie na klęczkach, z nagim mieczem u szyi, z obnażoną piersią, zdając się symbolicznie na jego łaskę lub niełaskę i obiecując...