Pokłosie

Czytaj Dalej

POKŁOSIE

Do XIX w. tylko: kłosy rozsypane po ściernisku, co w XIX w. zanikło pod wpływem znaczenia przen. kult.: plon, rezultat (konkursu itp.).