Czy istnieje różnica miedzy dążeniem do osiągnięcia zysku ekonomicznego a zjawiskiem pogoni za rentą

  Dążenie do osiągnięcia zysku ekonomicznego sprzyja racjonalnej alokacji zasobów, natomiast w przypadku pogoni za rentą mamy do czynienia z nieefektywnym rozmieszczeniem zasobów .