Omówienie filozofii życiowej Kochanowskiego na podstawie pieśni i fraszek tego poety

- W "Pieśniach" najdobitniej wyraziła się renesansowa postawa poety, formułującego pewne zasady etyczne, którymi trzeba się kierować w życiu. Są to:

• cnota

• czyste sumienie

• rozum

• męstwo

• służba dla dobra ogółu

• umiar w korzystaniu z uroków życia

- W ślad za Horacym powtarzał, że...

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

Williama Wordswortha i Samuela Taylora Coleridge'a często wymienia się jednym tchem, określając ich wspólnym mianem „Poetów Jezior". Łączyło ich głębokie umiłowanie natury, jednak pod względem osobowości trudno byłoby znaleźć bardziej różniących się od siebie ludzi.

Kiedy William Wordsworth...

Norwid — poeta współczesny - Wiersze

Norwid — jeszcze 70 lat temu pomijany całkowitym milczeniem — uchodzi obecnie coraz częściej za najwybitniejszego poetę polskiego. Jesteśmy wszak owym pokoleniem „późnych wnuków”, dla których właśnie przeznaczał on swoje, odrzucane przez współczesnych, utwory. „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz...

Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach).

Leopold Staff (1878-1957) to poeta trzech pokoleń literackich, dramatopisarz i tłumacz (z języka francuskiego, niemieckiego i łacińskiego).Twórczość swoją rozpoczął w okresie Młodej Polski tomem "Sny o potędze" (1901 r.). Omawiając ten etap twórczości wykorzystam trzy wiersze: "Kowal", "Deszcz...

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

 

Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jednak nie uchroniły...

Norwid - poeta myśli

Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety...

DRAMAT OJCA, POETY, FILOZOFA W „TREANACH” J.KOCHANOWSKIEGO

Treny są ostatnim z wielkich dzieł Jana Kochanowskiego. Powstały później niż fraszki, pieśni, psałterz. Dość powszechna jest opinia, że to najwybitniejsze dzieło w dorobku poety, uko­ronowanie twórczości. Uważa się także, że jest to jej podsumowanie, a zarazem wszech­stron­na polemika, a ściślej...

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Tadeusz Różewicz jest poetą, który nie pisze o miłości?

Poezja Tadeusza Różewicza wyraża dramat pokolenia, wchodzącego w czasie wojny w dorosłe życie. W momencie jej wybuchu, przyszły poeta miał zaledwie 18 lat. Egzamin dojrzałości obywatelskiej zdawał walcząc w oddziałach partyzanckiej Armii Krajowej. Młodość zawsze kojarzy się z miłością...

F. Villon – artysta – cygan – najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza

Franciszek Villon (w rzeczywistości nazywał się Francois de Montcorbier) urodził się w 1431 roku w biednej rodzinie francuskiej. Po śmierci ojca wychowywał go kanonik przy klasztorze św. Benedykta, Wilhelm de Villon ; posłał on swego wychowanka na Sorbonę, by przygotował się do stanu duchownego...

Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)

Polska literatura barokowa rozwijała się w kręgu oddziaływania dwóch głównych prądów ideologicznych: sarmatyzmu i kontrreformacji. Termin sarmatyzm określa ideologię i styl życia szlachty polskiej, odnosi się do świadomości i kultury tej warstwy. Idea ta wykształciła się w XVII w i była żywa do...

Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Oba te wiersze wyszły spod piór dwóch poetów okresu Młodej Polski. Postawa twórców wobec życia została ukształtowana przez czas, w którym żyli, doświadczenia życiowe, prądy umysłowe epoki oraz cechy indywidualne twórców.

Epoka młodopolska poprzedzona była pozytywistycznym programem, który w Polsce...

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

Porównuje zmarłą dziewczynkę do starożytnej poetki greckiej, Safony.

Wisława Szymborska – pierwsza dama polskiej poezji. Interpretacja wybranych wierszy poetki.

Wiedzę o rzeczywistości ujmuje poetka w kategoriach intelektualnych. Poetka ironicznie puentuje, że ściga się ze swą suknią.

Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

Porównuje zmarłą dziewczynkę do starożytnej poetki greckiej, Safony.

ROMANTYCZNA KONCEPCJA POEZJI I POETY

Z romantycznym poglądem na człowieka i kosmos wiązała się ściśle nowa koncepcja poezji.

Romantycy traktowali poezję jako absolut, wszechpotężną siłę twórczą lub jako tajemniczy głos „wnętrza”. W ten sposób zacierali przedziały między poezją a naturą, między literaturą a życiem.

„Objawianie”...

Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich.

Na przelomie XIV i XV wieku w krajach zachodnioeuropejskich zaczely pojawiac sie podwaliny nowej epoki - Odrodzenia . Podstawowe zalozenia tej epoki takie jak : umilowanie Ojczyzny i jej przyrody , czy kult wiedzy i nauki dotarly do Polski z duzym opoznieniem . Spowodowane to bylo powstaniem w kraju nowego...

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

„Ars poetica”

−  wiersz zawiera skrót programu poetyckiego

−  poezja ma utrwalać przelotne, chwilowe uczucia, myśli, doznania i zdarzenia

−  ma być łatwa w odbiorze, komunikatywna

−  echo z dna serca - uczucia najbardziej intymne, doznania, emocje ulotne, nieuchwytne

−  treścią ma być to co przemija

− ...

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

 

„Sonety krymskie” są owocem podróży poety na Krym, którą odbył w 1825 r. w towarzystwie kilku osób. Kompozycja cyklu jest przemyślana, składa się on z 18 sonetów, podzielonych na tryptyki. Pod względem tematyki dzielą się na opisy gór, morza, stepów i zabytków architektonicznych. Mickiewicz dokonuje w...

Naturalistyczne, impresjonistyczne i symboliczne motywy poezji młodopolskiej (omówić na podstawie wybranych utworów poetów tej epoki).

 

Naturalizm, impresjonizm i symbolizm to główne kierunki artystyczne XIX wieku. W pierwszym etapie twórczości Jana Kasprowicza zaznacza się zainteresowanie poety tematyką społeczną i uwrażliwieniem na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę. Cykl sonetów „Z chałupy” cechuje posługiwanie się techniką...