Poeta i świat

Czytaj Dalej

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety: śmiertelną i nieśmiertelną np: “w odzie”, “Niezwykłe i potężne uniosą nas Skrzydła”, - mówi “poeta ze dwojej złożony natury” - słowa te wykorzystuje wielokrotnie J.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Najchętniej sięgam po książki z “innej półki” i szczerze mówiąc szukając pozycji posługuję się kryteriami takimi jak: wartka akcja, pasjonujący temat, jasna i prosta poetyka.

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

O tych ponurych sprawach mówi poeta ze spokojem sceptycznego obserwatora, często z wykwintnym dowcipem, który łagodzi pesymistyczną prawdę o świecie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Zdaniem poety fortuna zmienną jest, człowiek raz może znaleźć się na wozie, raz pod wozem, lecz nigdy nie powinien z tego powodu rozpaczać, załamywać się ale kroczyć dalej z roześmianą twarzą. Poeta bardzo, ceni człowieka.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

1.Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

Co według Ciebie znaczą słowa poety? Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat – wstęp

 

Na początku była nicość

(Księga Rodzaju)

 

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz...

POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO

Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W „Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szanuje ich, odnosi się do nich z...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i wygnany z kraju. Styl życia, który uprawiał był odpowiedni barokowi dworskiemu. Poświęcił się całkowicie polityce.

Poezja była...

DLACZEGO J. A. MORSZTYNA MOŻNA NAZWAĆ POETĄ KONCEPTUALISTĄ

Jana Andrzeja Morsztyna można nazwać konceptualistą, ponieważ w swoich utworach używał konceptu. Głównym zadaniem jego poezji był zaskakujący, wręcz szokujący czytelnika pomysł - koncept dotyczący formy lub treści. Przykładem może tu być utwór pod tytułem „Niestatek”, do końca utworu nie wiemy po...

KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

 „O wymowie w prozie albo w wierszu”

Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

 „Pieśń dziada...

SONETY ODESKIE JAKO PAMIĘTNIK LIRYCZNY POETY

Sonety odeskie prezentują: −  miłość i tęsknotę do ukochanej kobiety i do ojczyzny („Sonet do Niemna”) −  realistyczne scenki rodzajowe z życia odeskich salonów, z życia towarzyskiego −  zadumę nad własną twórczością i własnymi dokonaniami poetyckimi („Ekskuza”)   „Ekskuza” (Usprawiedliwienie).

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

„Pieśń Wajdeloty” Poezja ma: −  być pomostem łączącym literaturę klasycystyczną i romantyczną −  powinna ocalić od zapomnienia historii −  zagrzewać do czynu −  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe −  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania −  nie ma siły, która by zabiła literaturę −  ma być zdolna do sterowania zbiorową ...

SŁOWACKI JAKO POETA LIRYCZNY

Poeta zwraca się do odbiorcy, którym jest całe pokolenie romantyków, wszyscy ci, którzy znali poetę oraz potomni, którzy będą czytali jego poezję. Ma nadzieję, że przyszłe pokolenia nie przejdą obojętnie obok jego spuścizny poetyckiej.

„Żyję na świecie, na którym zło często bywa chwalebnym” – problematyka moralna w Makbecie W. Szekspira

„Złoty wiek” literatury angielskiej przypadł na drugą połowę XVI i na początek XVII wieku. Był to okres panowania królowej Elżbiety (1558 – 1603). Po stuletnich dynastycznych wojnach domowych, których następstwem był ogólny upadek gospodarczy i kulturalny państwa, nastąpił okres odbudowy i...

F. Villon – artysta – cygan – najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza

Średniowieczny poeta nie wstydzi się miłości, spowiada się ze swych najbardziej osobistych przeżyć i doznań. Poeta skarży się na bezwzględność i niesprawiedliwość śmierci, która niszczy ludzkie uczucia.

Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

Poeta opowiada się za postacią Dedal     MOTYWY BIBLIJNE W LITERATURZE PÓŹNIEJSZYCH EPOK   - Biblia, jako jedna z podstaw kultury europejskiej, stanowi zbiór tekstów, do których autorzy kolejnych epok odwołują się bardzo często: średniowiecze: wszelkie misteria tego okresu oparte są na motywach biblijnych; "Bogurodzica", która stanowi również dokument historii naszego języka oparta jest na motywie z Biblii: jest ...

„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.

Na weselu pojawiają się: Widmo, narzeczonego Marysi , Stańczyka Dziennikarzowi Rycerz z dramatu„Zawisza Czarny”, Poecie Hetman, przedstawiciel arystokracji Panu Młodemu , Upiór (Jakub Szela) Dziadowi , Wernychora Gospodarzowi.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Najchętniej sięgam po książki z “innej półki” i szczerze mówiąc szukając pozycji posługuję się kryteriami takimi jak: wartka akcja, pasjonujący temat, jasna i prosta poetyka.