Poemat o Cydzie

Poemat o Cydzie

Poemat o Cydzie (Poema del mio Cid, ok. 1140) nazywany także Pieśń o Cydzie (Cantar del mio Cid) to hiszpański epos rycerski napisany przez anonimowego autora w kastylijskim dialekcie, opisujący dzieje rzeczywistej postaci historycznej - Cyda. Jest to literackie opracowanie tradycyjnego wątku obecnego również w kronikach i balladach.

Czytaj Dalej

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

Ustylizowany w poemacie na Karamzinowskiego Iwana Groźnego, równocześnie dokonuje scalenia i umocnienia kraju, hartując go na przyszłe losy - jako Polskę „na-ból-skałę". Wydał też poemat obfite dziedzictwo lit.

GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

-hist, (poemat Męczeństwo królowej Ketewan)i w poezji Arczila II (1647-1713), szczególnie w poemacie DysputTejmuraza i Rustawelego, oraz w poemacie Józefa z Tbilisi,zw.

Stanisław Trembecki - Poematy: Polanka, czyli poema wiejskie - Powązki, idylla - Sofiówka, w sposobie topograficznym opisana wierszem

Pierwsze dwa poematy powstały przed rokiem 1782, w którym to Delille ogłosił swój liczący trzy tysiące wierszy z górą poemat opisowy Ogrody, przez długie lata podziwiany w całej Europie.

Grecja Homera

Czytając poematy Homera nietrudno zauważyć, że jest on piewcą świata i ideałów życiowych arystokracji. Poematy Homera zawierają w dziedzinie wyobrażeń religijnych wiele rysów bardzo starych.

CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

Cechy poematu heroikomicznego: −  zastosowanie parodii −  charakter żartobliwy, częściej satyryczny −  celem jest ośmieszenie zachowań pewnych środowisk −  styl wysoki, typowy dla eposu −  obecność inwokacji, porównania homeryckiego −  naruszenie zasady decorum −  zderzenie patetycznego języka z błahą tematyką

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Także forma utworu – poemat heroikomiczny, ułatwiała przekazanie prawdy w możliwie bezbolesny sposób.

Jak uleczyć Świat śmiechem

Autor bajek, satyr, poematów heroikomicznych, listów, nowoczesnych powieści, komedii, rozpraw o treści moralnej, filozoficznej i estetycznej. Poematy skrzą się dowcipem, zadziwiają błyskotliwością i humorem.

"Pan Tadeusz" - streszczenie

Czesław Miłosz napisał kiedyś, że Pan Tadeusz to poemat metafizyczny mówiący o równowadze, porządku świata, w którym Soplicowo jest ogrodem Pana Boga.

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Aleksander Bestużew, Paweł Muchanow, Eugeniusz Oboleński, Aleksander Odojewski, Konrad Rylejew - grupa poetów związanych z dekabrystami, którzy wysuwali najśmielej hasła wolnościowe - Aleksander Puszkin - przez pewien czas związany z dekabrystami, stąd w jego poezji często powtarzają się idee wolnościowe ("Pismo na Sybir") i poematów ("Eugeniusz Oniegin", "Rusłan i Ludmiła"); proza Puszkina to : opowiadania "Córka kapitana", "Dama pikowa"; ...

Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?

Krasicki "Pijaństwo", "Żona modna" Poemat heroikomiczny Gatunek ten zapoczątkowany w literaturze polskiej przez Pawła Zaborowskiego już w XVI wieku, parodiował cechy poematu heroicznego i wywoływał efekt humorystyczny kontrastem między formą, zachowującą wszystkie zewnętrzne cechy epiki heroicznej, a błahą treścią, na przykład I.

Na wybranym przykładzie omów cechy poematu dygresyjnego

21cm } --> "Beniowski" - Juliusz Słowacki Słowacki rozpoczął pisanie poematu w 1840 roku, drukiem ukazał się pod tytułem "Pięć pierwszych pieśni".

Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

Jego przystąpienie do konfederacji stwierdza poeta po prostu : „Chciałbym powiedzieć: włożył hełm stalowy – Lecz nie poemat pisząc tylko gadkę, Powiem, że tylko widział – konfederatkę”.

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Postawa jego przypomina renesansową postawę Kochanowskiego, na którego autorytet się powołuje : „I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał: to by ją zrozumiał, Myśląc, że jakiś poemat niebieski, Który mu w grobie nad lipami szumiał, Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, Mową, którą sam przed wiekami umiał.

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Poemat epicki może być fabularny lub bezfabularny i w tym drugim przypadku mówimy o poemacie opisowym lub dydaktycznym. Parodię wielkich poematów epickich stanowi poemat heroikomiczny.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Poemat heroikomiczny wywodzi się z eposu bohaterskiego i jest jego parodią (heros - bohater, komiczny - śmieszny). Parodia eposu bohaterskiego, czyli poemat heroikomiczny, to gatunek znany już w starożytnej literaturze greckiej.

Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej

W okresie tym rozwinął się także poemat dygresyjny, którego arcydziełem jest "Beniowski" Juliusza Słowackiego. Pierwiastek epicki w poemacie stanowi historyczno - romansowa fabuła, pierwiastek liryczny - odautorskie dygresje.

Średniowieczne poematy epickie

Nieważne jednak, czy był to mężczyzna, czy kobieta, poganin, czy chrześcija­nin, centralna postać poematów epickich stwo­rzyła podwaliny wzorca uniwersalnego bohatera.

Geoffrey Chaucer, William Langland - Wiek Chaucera

Wielki poematDo dzieł znacznie wyższej literackiej rangi należy z pewnością The Vision Concerning Piers the Plowman - zwykle tytułowany krócej jako Piers Plowman (Piotr Oracz).

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT.

BONCZYK NORBERT

2 poematu Stary kościół miechowski (1883). Śląska dał w poematachepickich. Poemat Góra chełmska.