Podświadomość

Czytaj Dalej

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Według Junga osobowość składa się z różnych systemów, do których należą pewne rodzaje podświadomości, które mogą być źródłem różnej energii psychicznej. Wg Junga ważne są dwa rodzaje podświadomości, które tłumaczą z jednej strony indywidualność człowieka, a z drugiej strony wspólnotę...

Co to jest podświadomość?

Pierwszą osobą, która podjęła badania sfery podświadomości chorego umysłu, był austriacki psychiatra Zygmunt Freud (1865-1939). W późniejszej fazie swoich prac prowadził badania nad zjawiskiem histerii. Był autorem tezy, że wszystkie zaburzenia psychiczne są spowodowane przez problemy, spychane przez...

Pojecie podświadomości, przedswiadomosci, świadomości u Freuda

Freud reprezentował pogląd, ze myśli i zachowania, z których dana osoba zdaje sobie sprawę, stanowiš jedynie niewielkąš cześć jej doświadczeń i ze główne czynniki oddziałujące, zarówno na świadome myśli jak i zachowania, majš charakter nieświadomy. Freud zakładał, ze człowiek nie jest rządzony...