Podstoli

Czytaj Dalej

Ignacy Krasicki - Pan Podstoli

A widział i słyszał mnóstwo: zwiedził cały dom i całe gospodarstwo pana Podstolego oraz chałupy jego włościan; poznał jego domowników, dzieci i żonę, która pracuje od świtu do nocy, ucząc córki, lecząc włościan, «odwiedzając krowy, gęsi, kaczki, kury, zwierzęta nawet niegodne wspomnienia pięknej damy»; poznał zacnego księdza plebana oraz sąsiadów i sąsiadki pana Podstolego; jeździł po okolicznych ...

PAN PODSTOLI, powieść w 3 cz.

1 spędza kilka tygodni w domu Podstolego, poznając z obserwacji i dyskursów gospodarza jego osobę, poglądy i dom (zlokalizowany w Małopolsce po I rozbiorze), w cz. Krajewskiego 1786) i próby kontynuacji (Pan Podstolic E.

PODSTOLI

Kolejność urzędników Ućztowych była: kuchmistrz, stolnik, podczaszy, krajczy, podstoli, cześnik; wśród urzędników ziemskich urząd podstolego zajmował miejsce środkowe, średnie. Pan Podstoli zob.