Podróż balonem

Czytaj Dalej

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

Uregulowane jest to dekretem z 26.10.1950 r. i rozporządzeniem z 04.07.1990 r. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia...

Prognozowanie pogody - Sonda meteorologiczna (balon meteorologiczny)

To malenki balonik zaopatrzony w niezbedne przyrzady meteorologiczne wypuszczany po to aby zbadac warunki atmosferyczne jakie panuja w wyzszych warstwach atmosfery. Taki balonik jest wypuszczany dwa razy dziennie w 1100 punktach na calym swiecie.

Balony - Informacje ogólne

Latanie balonem-jako sport-niemal całkowicie zanikło po I wojnie światowej,głównie dlatego, iż gaz niezbędny do napełniania balonów stał się trudno dostępny i drogi.

Balony

Aby zbudować balon, należało znaleźć materiał na powłokę, dostatecz­nie mocny i lekki zarazem. Następnie wsadzili do przymocowanego do powłoki kosza owcę, kaczkę oraz koguta i wypuścili balon w powietrze.

Balony - współczesne trendy

Dane zbierane przez nią są albo transmitowane na ziemię drogą radiową, albo też gromadzone i od­czytywane po wylądowaniu balonu. Balony na gorące powietrze, ogrzewane specjalnymi palni­kami gazowymi, oraz sterówce są używane dziś w celach sportowych i reklamowych.

Podróż na Marsa?

Poza budową stacji Alfa planowane są również załogowe loty na Księżyc i Marsa. Oba te cele były ostatnio dokładnie badane za pomocą sond bezzałogowych; przygotowywane są wciąż nowe misje takich próbników. Mają one prowadzić badania przygotowawcze przed osiedleniem się człowieka na Księżycu...

Ile czasu może zająć podróż do najbliższej gwiazdy?

Podróż do najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem - Proxima Centauri zajmie statkowi poruszającemu się z prędkością 1/10 prędkości światła (tj. około 30000 km/s!) aż 43 lata. Albo uda się skonstruować nowe typy silników, które będą w stanie nadać pojazdom wielkie prędkości, albo podróż do...

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, utwór prozą S. Goszczyńskiego, powst. 1832 jako lit. owoc pobytu na Podhalu i wypraw w Tatry, fragm. ogł. w czasopismach od 1834, wyd. w Petersburgu 1853. Zrodzony z charakterystycznych dla romantyzmu zainteresowań - artysty, urzeczonego dzikim krajobrazem i malowniczym życiem...

GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799

GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799, powieść C. Godebskiego, osnuta na kanwie wędrówki rannego autora z kpt. Michalewskim do Francji po upadku Mantui, wyd. w Warszawie 1805. Postacią tyt. jest grenadier franc. przemocą oderwany od rodziny i...

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane...

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza, obejmujący relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogł. w „Gazecie Pol." 1876-78 pod pseud. Litwos, wyd. w t. 2 Pism, Warszawa 1880; wyd. łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amer. (z okresu tejże podróży), jak Listy...

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-2. Zarówno fabuła, jak i konstrukcja bohatera-narratora nawiązują bezpośrednio do Podróży sentymentalnej L. Sterne'a. Charakterystyczna dla bohatera postawa sentyment. polega na ciągłej manifestacji uczuciowej sfery osobowości...

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego, wyd. w Warszawie 1820, cz. 1-4, dedykowana K. Potockiej, nawiązująca do felietonów —> Świstka krytycznego poświęconych Zakonowi Smorgońskiemu. Ostatnia tak pełna i konsekwentna manifestacja oświecenia w literaturze pol., ukazuje w karykaturalnym obrazie...

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851...

PODRÓŻ

Którzy pływąją po morzach, odmieniają klimaty, ale nie myśli, łac. coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt, z Listów, 1,11,27, Horacego. Męża głoś, Muzo, wielce obrotnego, który zburzył święty gród Troi, a potem wiele wędrował, widział miasta ludzi tak wielu i ducha ich poznał pierwsze...

Jakość w biurze podróży

Charakterystyka

Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

Reklama biura podróży

Charakterystyka

Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...

Ferdynand Magellan i jego podróż dookoła świata

 

Urodził się w 1480 r. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W młodości zaciągnął się do wojska i brał udział w portugalskich wyprawach wojennych do Indii (1505-1511) oraz do Maroka (1513), podczas których dosłużył się stopnia oficera.

Relacje żeglarzy z wcześniejszych wypraw nasunął...

Podróż

Jako zmierzające do jakiegoś celu przemierzanie drogi, na której poza tym często trzeba przezwyciężać różne trudności, jest symbolem drogi życia lub w szczególności symbolem poszukiwania duchowych i psychicznych celów, które często jawią się jako ziemia obiecana, Wyspy Błogosławionych, zamki i...