Podróż balonem

Czytaj Dalej

Prognozowanie pogody - Sonda meteorologiczna (balon meteorologiczny)

To malenki balonik zaopatrzony w niezbedne przyrzady meteorologiczne wypuszczany po to aby zbadac warunki atmosferyczne jakie panuja w wyzszych warstwach atmosfery. Taki balonik jest wypuszczany dwa razy dziennie w 1100 punktach na calym swiecie.

Balony - Informacje ogólne

Latanie balonem-jako sport-niemal całkowicie zanikło po I wojnie światowej,głównie dlatego, iż gaz niezbędny do napełniania balonów stał się trudno dostępny i drogi.

Balony

Aby zbudować balon, należało znaleźć materiał na powłokę, dostatecz­nie mocny i lekki zarazem. Następnie wsadzili do przymocowanego do powłoki kosza owcę, kaczkę oraz koguta i wypuścili balon w powietrze.

Balony - współczesne trendy

Dane zbierane przez nią są albo transmitowane na ziemię drogą radiową, albo też gromadzone i od­czytywane po wylądowaniu balonu. Balony na gorące powietrze, ogrzewane specjalnymi palni­kami gazowymi, oraz sterówce są używane dziś w celach sportowych i reklamowych.

Podróż na Marsa?

Poza budową stacji Alfa planowane są również załogowe loty na Księżyc i Marsa. Oba te cele były ostatnio dokładnie badane za pomocą sond bezzałogowych; przygotowywane są wciąż nowe misje takich próbników. Mają one prowadzić badania przygotowawcze przed osiedleniem się człowieka na Księżycu...

Ile czasu może zająć podróż do najbliższej gwiazdy?

Podróż do najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem - Proxima Centauri zajmie statkowi poruszającemu się z prędkością 1/10 prędkości światła (tj. około 30000 km/s!) aż 43 lata. Albo uda się skonstruować nowe typy silników, które będą w stanie nadać pojazdom wielkie prędkości, albo podróż do...

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-2. Zarówno fabuła, jak i konstrukcja bohatera-narratora nawiązują bezpośrednio do Podróży sentymentalnej L. Sterne'a. Charakterystyczna dla bohatera postawa sentyment. polega na ciągłej manifestacji uczuciowej sfery osobowości...

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego, wyd. w Warszawie 1820, cz. 1-4, dedykowana K. Potockiej, nawiązująca do felietonów —> Świstka krytycznego poświęconych Zakonowi Smorgońskiemu. Ostatnia tak pełna i konsekwentna manifestacja oświecenia w literaturze pol., ukazuje w karykaturalnym obrazie...

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851...

PODRÓŻ

Którzy pływąją po morzach, odmieniają klimaty, ale nie myśli, łac. coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt, z Listów, 1,11,27, Horacego. Męża głoś, Muzo, wielce obrotnego, który zburzył święty gród Troi, a potem wiele wędrował, widział miasta ludzi tak wielu i ducha ich poznał pierwsze...

Ferdynand Magellan i jego podróż dookoła świata

 

Urodził się w 1480 r. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W młodości zaciągnął się do wojska i brał udział w portugalskich wyprawach wojennych do Indii (1505-1511) oraz do Maroka (1513), podczas których dosłużył się stopnia oficera.

Relacje żeglarzy z wcześniejszych wypraw nasunął...

Podróż

Jako zmierzające do jakiegoś celu przemierzanie drogi, na której poza tym często trzeba przezwyciężać różne trudności, jest symbolem drogi życia lub w szczególności symbolem poszukiwania duchowych i psychicznych celów, które często jawią się jako ziemia obiecana, Wyspy Błogosławionych, zamki i...

Druga i trzecia podróż Pawłowa

W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

Aż do ostatnich dni swego życia Jan Paweł II nie przestał myśleć o Chinach. Z okazjipowrotu Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej papież wyraził nadzieję, że Kościół tejdawnej kolonii brytyjskiej, którego biskup został przez niego wyniesiony do godnościkardynalskiej, będzie mógł odegrać rolę...

Podróż - Klub Pickwicka

Istnieją wielkie dzieła literackie, które przyjmowane były w chwili swojego powstania z entuzjazmem, tryumfalnie przechodziły do historii, zmieniały zapatrywania epok i modyfikowały dzieje literatury.

Niemniej jednak dziś, gdy bierzemy je do ręki i odczytujemy, nie zastanawiając się nad ich...

BALONY

Oblężone przez Austriaków garnizony Valenciennes i Conde porozumiewały się za pomocą aerostatów (balonów) z Armią Północy, spieszącą im na pomoc.